Connect with us

Ekonomija

Klub Hrvata u Skupštini Hercegbosanske županije predložio Ivana Vukadina za novoga mandatara

Kako je i najavljeno, u Tomislavgradu je danas održan sastanak Kluba Hrvata u Skupštini Hercegbosanske županije. Nakon otvorene i iskrene rasprave konstatirano je da je ovakvo stanje u Hercegbosanskoj županiji neodrživo, te je donesen zaključak da se procesi moraju deblokirati i da se mora pristupiti formiranju vlasti.

Zaključak Kluba Hrvata s tri točke bit će upućen klubovima Srba i Bošnjaka u Hercegbosanskoj županiji. U zaključku se od njih zatjeva da se u pisanom obliku izjasne žele li pristupiti formiranju vlasti, donošenja proračuna i deblokadi procesa u Hercebosanskoj županiji.

Već ranije Klub Hrvata za novoga mandatara predložio je Ivana Vukadina, načelnika Općine Tomislavgrad.

Za prijedlog ovakvog zaključka Kluba Hrvata s točkom da Ivan Vukadin bude novi mandatar glasovalo je 10 članova, dvojica su bila protiv a 7 ih je bilo suzdržanih.

 

Tomislavcity

Continue Reading