Connect with us

Kultura

Joso Živković-Soja …..Čavli…..

Čavli
Sinoć sam susreo Krista,
mučili smo i šutjeli skupa.
“Da” – izusti jedva čujno –
“mene Bogom zovu.”
I jest,
rane božanske imao je na sebi.
A čavle,
začudo, čavle nije imao.
“Čavli su na zemlji” –
prozbori žalosno i nestade.
U Brčkom otvorena izložba fotografija „Indija u oku pjesnika"
                                       J.Ž.

Continue Reading