Connect with us

Intervju

JAKO JE BITNO POSTIĆI PUNU OPERATIVNOST ORUŽANIH SNAGA BIH

SARAJEVO – Knjiženje perspektivne nepokretne vojne imovine nije politički problem, nego je politički problem Å¡to se to veže za rijeÅ¡avanje pitanja državne imovine, ističe u intervjuu za Vijesti ba državna ministraica odbrane Marina PendeÅ¡.

VIJESTI.BA: BiH je nakon pola godine dobila državnu vlast. Kakva su vaša očekivanja od novog saziva Vijeća ministara?

PENDEŠ: Očekujem da ćemo raditi kao tim, koordinirati i istinski sprovoditi ono za što smo se opredjelili a to su Europske i i Euroatlanske integracije. Mislim da kroz najavljene reformske procese, izmjene zakona, čvršću horizontalnu ali i vertikalnu suradnju možemo doprinjeti boljoj ukupnoj situaciji u BiH. Trebamo vratiti nadu našim ljudima kroz stvaranje boljeg ustavno-pravnog, političkog i sigurnosnog okruženja.

VIJESTI.BA: U narednom mandatu biti ćete ministrica obrane  BiH. Možete li nam pojasniti koja ćete pitanja staviti u fokus u naredne četiri godine?

PENDEŠ: Obrana je živ sustav podložan promjenama, no smatram da je jako bitno postići punu operativnost OS BiH. Intenzivno raditi na ažuriranju ključnih dokumenata kao što je Obrambena politika, jasno definirati i usvojiti Plan opremanja i modernizacije OS BiH. Raditi na izmjeni Zakona o službi u OS BiH kako bismo otklonili uočene nedostatke. Usvojiti politike školovanja i promicanja u OS BiH. Provesti ranije donesene Zaključke Predsjedništva BiH kada govorimo o rješavanju viškova naoružanja i streljiva.

VIJESTI.BA: Očigledno je da je knjiženje perspektivne vojne imovine politički problem u BiH. Možemo li u novoj konstalaciji odnosau vlasti očekivati rješenje ovog pitanja kako bi naša zemlje ispunila uvjet za pridruživanja MAP-u?

PENDEŠ: Mislim da knjiženje perspektivne nepokretne vojne imovine nije politički problem nego je politički problem što se to veže za rješavanje pitanja državne imovine. Očekujem da će novi saziv Vijeća ministara intenzivno raditi na rješavanju državne imovine i time otkloniti i taj uvjet. No, moram kazati da mi kao Ministarstvo odbrane i država BiH nismo puno izgubili na našem putu ka NATO-u iako nismo aktivirali MAP, jer postoje drugi programi i alati koje u potpunosti koristimo i koji nam omogućavaju praćenja napretka BiH ka punopravnom članstvu u NATO-u.

VIJESTI.BA: Jedan od najsloženijih zadataka MO je uništavanje municije. Kakvi su planovi za 2015. godinu na ovom polju?

PENDEŠ: Uništavanje viškova municije, naročito nestabilne je jedan od prioriteta MO BiH.  Rješavanjem viškova kroz uništavanje, delaboraciju  doprinosimo višem stupnju sigurnost u BiH. Veći stupanj sigurnosti je pozitivna poruka javnosti, ne samo u BiH, nego i izvan BiH. Sigurno okruženje je poruka investitorima.

VIJESTI.BA: Kakvo je stanje u OS BiH kada su u pitanju kadrovi, edukacija i osposobljavanje vojnika?

PENDEŠ: Moram izraziti zadovoljstvo kad govorimo o kadrovima jer smo kadrovski dobro popunjeni. Čak smo suočeni sa problemom velikog broja vojnika koji su visokoobrazovini a svi ne mogu biti kroz sustav promicanja prepoznati. No u narednom periodu ćemo se morati suočiti sa ovim problemom i iznači rješenja koja će biti moguća ali u skladu za važećim zakonima.

VIJESTI.BA: Koliko je trenutno BH vojnika u mirovnim misijama? Generalno jeste li zadovoljni angažiranjem OS BiH u mirovnim operacijama u kojima sudjeluju?

PENDEŠ: Mislim da smo kroz sudjelovanje u mirovnim misijama jasno pokazali da smo osposobljeni, da možemo rame uz rame ravnopravno raditi sa pripadnicima oružanih snaga zemalja koji imaju značajno veće, opremljenije oružane snage, za koje se u tim zemljama izdvaja do 2 posto GDP-a, a u BiH 1.1 posto GDP-a. Naravno da sam zadovoljna našim sudjelovanjem posebno kada govorimo o broju pripadnika OS BiH koji sudjeluju u mirovnim misijama imajući u vidi da je veličina OS BiH 10000. Trenutno imamo 55 ljudi u ISAF-u i sedam u UN misiji.

VIJESTI.BA: Aktualna tema je  pootpora naše zemlje Međunarodnoj  koaliciji u borbi protiv ISIL-a. Donirali smo 500 tona municije Iraku. Planirate li nastavak sličnih aktivnosti?

PENDEŠ: Sada ne planiramo, no u odlučivanju o takvim aktivnostima značajnu ulogu ima Predsjedništvo BiH, pa ne bih unaprijed iznosila stajališta.

Razgovarala: Nevena Å arenac

(Vijesti.ba) tropolje.info

Continue Reading