Connect with us

Kultura

Ivka Ilić Kovačević…TRI KRALJA

TRI KRALJA
Kad saznaše za Isusa
htjedoše ga upoznati,
a zvijezda iz Betlehema
odlučila da ih prati.
Obasjala put je njima
do štalice njih  dovela.
Ta  tri kralja smjela
za Isusa poklon su donijela.
Do zemlje se pokloniše
djetešcetu na slamici
i odluče ne izdat ga
i ne biti izdajnici!
Zvijezu više ne vidješe,
a put nazad Bog im reče.
,,Ne izdajte svoga kralja
nek njegova krv ne teče!”
Sačuvaše svoju tajnu
i Isusa zaštitiše
a kralj Herod  tad pomisli
da Isusa nema više!
06.01.22
Ivka Ilić Kovačević
Autorica knjige:
OTAC KAMENOGA SRCA
Sretan i blagoslovljen blagdan
TRI KRALJA

Continue Reading