Connect with us

Kultura

Ivka Ilić Kovačević “NI SAM NE ZNA,”

ODGOVORA NEMA
Upitaš ga:,, Kako si?”
On:,,Onako!”- kaže.
Odgovor sa pitanjem
ništa se ne slaže.
A ako ga pitaš
da ti to objasni,
odgovara čudno,
,,Nekad tihi nekad glasni!”
I onda zaključiš
bolje ne pitati
jer takav ni ne zna
normalan odgovor dati!
03.10.2022
Ivka Ilić Kovačević
Autorica knjige:
OTAC KAMENOGA SRCA

Continue Reading