Connect with us

Ekonomija

Istraživanja: Nafta u Srpskoj je dobre kvalitete i može se vaditi

Načelnik općine Å amac Savo Minić izjavio je danas da je kompaniji “Jadran-Naftagas” iz Banja Luke odobren nastavak istraživanja nafte na području Republike Srpske, Å¡to znači i u Å¡amačkoj Mjesnoj zajednici Obudovac, u kojoj je ranije iskopana buÅ¡otina.

Minić je rekao kako je obaviješten da je analiza uzorka koji je uzet iz bušotine u Obudovcu pokazala da je sirova nafta dobrog kvaliteta i da se može eksploatirati.

“Posljednji podaci su dobri jer nafta odgovara kvaliteti koja je potrebna za dalju preradu sirove nafte i istraživanje se nastavlja, odnosno bit će joÅ¡ buÅ¡otina”, istaknuo je Minić.

Napomenuo je kako je to za općinu Šamac strateški projekt.

“Bit ćemo ucrtani na mape prirodnih bogatstava koja su u ovom trenutku od neprocjenjive koristi kada je u pitanju ne samo eksploatacija, nego i ljudi koji će biti angažirani za tu eksploataciju”, rekao je Minić.

Dodao je kako će doći i do dodatnog punjenja općinskog proračuna s obzirom na ugovor o koncesiji koji je zaključila Vlada Republike Srpske s poduzećem “Jadran-Naftagas”.

“ObavijeÅ¡teni smo od ‘Jadran-Naftagasa’ da predstoje odreÄ‘eni postupci kojima se utvrÄ‘uju potencijalne zalihe sirove nafte na području Obudovca i očekujemo da će dugoročni efekti biti značajni kada je u pitanju sam razvoj općine i ulaganje u ovakvu infrastrukturu”, rekao je Minić.

Prema njegovim riječima, eventualna eksploatacija nafte u Obudovcu bi općini Šamac donijela na godišnjoj razini do 800.000 KM, a ta sredstva bi se trošila prema namjeni za ruralni i nerazvijeni dio općine, prenijela je Srna. bpz.ba

Continue Reading