Connect with us

BiH u EU

Institut revizijom ukinuo 3711 branitelja invalidnost, a 5370 umanjio postotak invaliditeta

Od početka revizije do 30. lipnja 2016. Liječničkom povjerenstvu Instituta za medicinsko vještačenje po Zakonu o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite dostavljeno je 34.449 predmeta, od čega 34.421 predmet osobne invalidnine i 28 predmeta obiteljske invalidnine. Od tog broja, dani su nalazi i mišljenja u 30.916 predmeta, i to u 30.888 predmeta osobne invalidnine i 28 predmeta obiteljske invalidnine, navodi se u u informaciji o primjeni Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2016. godine.

S 30. lipnja 2016. godine kod Povjerenstva se nalaze 3533 predmeta u kojima nije okončano medicinsko vještačenje, a riječ je o predmetima osobne invalidnine.Institut revizijom ukinuo 3711 branitelja invalidnost, a 5370 umanjio postotak invaliditeta

Invaliditet veći u 359 osoba

Od travnja do lipnja Institut je Odjelu za upravno rješavanje dostavio 1703 predmeta osobne invalidnine, a on je u 1828 predmeta osobne invalidnine dao nalaze i mišljenja. Od ukupno 30.916 nalaza i mišljenja danih u izvještajnom razdoblju, u predmetima osobne invalidnine dano je ukupno 30.888 nalaza i mišljenja, pri čemu su postoci invaliditeta po nalazima i mišljenjima Instituta u odnosu na utvrđene konačnim odlukama isti u 21.448 predmeta, veći u 359 predmeta, manji u 5370 predmeta, ukinuti u 3711 predmeta.

Continue Reading