Connect with us

Scena

Hidroelektrane ugrožavaju nacionalne parkove u regiji

Unutar zaštićenih područja prirode na Balkanu postoje planovi za izgradnju 535 hidroelektrana, ističe se studiji koju su u povodu Europskog dana parkova, 24. svibnja, predstavile međunarodne udruge za zaštitu prirode Riverwatch iz Austrije i Euronatur iz Njemačke.

ÄŒak 113 hidroelektrana planirano je unutar samih nacionalnih parkova, čime se ne samo uniÅ¡tavaju zaÅ¡tićena područja, već se takvim planovima poniÅ¡tava i sama svrha i koncept zaÅ¡tićenih područja, ističe glavni koordinator kampanje “Spasimo plavo srce Europe” Ulrich Eichelmann iz Riverwatcha.

Unatoč članstvu u Europskoj uniji, u Hrvatskoj se u zaštićenim područjima planira izgraditi više od 80 hidroelektrana.

Najpogođeniji su Nacionalni park Krka gdje postoje planovi za čak četiri hidroelektrane, te Rezervat Biosfere i regionalni park Mura – Drava – Dunav, u kojem se planira izgradnja još devet hidroelektrana.

Od izgradnje hidroelektrana nisu poÅ¡teÄ‘ena niti Ramsarska područja poput Lonjskog polja ili delta rijeke Neretve, ističe se u priopćenju hrvatskih partnera kampanje “Spasimo plavo srce Europe”.

Hidroelektrane bi mogle uništiti parkove prirode u regiji
Podršku velikom broju navedenih hidroenergetskih projekata unutar zaštićenih područja daju multinacionalne kompanije i banke sa sjedištem u članicama EU. Tako se u Nacionalnom parku Mavrovo, u Makedoniji, planiraju čak 22 hidroelektrane, od kojih bi veliki broj njih trebale financirati Svjetska banka te Europska banka za obnovu i razvoj.

Trenutno je u pripremi 535 hidroenergetskih projekata unutar nacionalnih parkova, rezervata biosfere, UNESCO-vih područja Svjetske prirodne baštine, Ramsarskih ili Natura 2000 područja.

Uz niže oblike zaštite, kao što su zaštićeni krajobrazi i parkovi prirode, u kojima postoje planovi za dodatnih 282 hidroelektrana, dolazimo do zastrašujuće brojke od čak 817 hidroenergetskih projekata, kaže se.

Osim 113 hidrocentrala koje su planirane u nacionalnim parkovima, 23 su planirane u Ramsarskim područjima, rezervatima biosfere i lokalitetima Svjetske baštine, 131 u ekološkim mrežama Natura 2000, te 268 u strogo zaštićenim kategorijama, kao što su posebni rezervati ili Emerald područja.

“Hidroelektrane ne smiju ići u istoj rečenici sa zaÅ¡tićenim područjima. Banke, financijske institucije kao i Europska Unija odmah moraju prestati financirati ove Å¡tetne projekte kako bi zaÅ¡titili prirodnu baÅ¡tinu i osnovu za razvoj lokalnog stanovniÅ¡tva”, ističe, kako prenosi Hina, hrvatski koordinator u kampanji Tibor MikuÅ¡ka iz Hrvatskog druÅ¡tva za zaÅ¡titu ptica i prirode.tropolje.info

Continue Reading