Connect with us

Kultura

HERCEG: HNŽ dobiva prvi prostorni plan, preduvjet za razvoj gospodarstva

Predsjednik Vlade HNŽ-a Nevenko Herceg najavio je da će HNŽ na sjednici županijske skupštine u petak dobiti dokument prostornog plana, što je, prema njegovim riječima, temeljni preduvjet za razvoj gospodarstva.

Prostor je kategorija od apsolutnog interesa zajednice koja ga koristi, bez obzira kako ta zajednica bila uređena i strukturirana. U prostoru se odvija naša egzistencija, u njemu su smješteni svi resursi, kako oni prirodni tako i radom o čovjeka stvoreni, i prostor nema alternativu, tj. ne postoji rezervni prostor, niti je prostor obnovljiv. Odnos jedne zajednice prema prostoru koji koristi pokazuje se u odnosu prema planskom usmjeravanju razvoja toga prostora, kao dijelom kulture odnosa prema svojoj životnoj sredini. Na tome je tragu Skupština HNŽ-a, a na prijedlog Vlade, donijela odluku o usvajanju prostornog plana HNŽ-a, kao temeljnog dokumenta prostornog uređenja županije, što je i zakonska obveza na osnovi Zakona o PU HNŽ-a.

Za potrebe izrade prostornog plana HNŽ-a obavljena su iscrpna istraživanja i izrađene studije o strukturi i prirodnim značajkama prostora HNŽ-a, kretanjima stanovništva, razvoju naselja, razvoju gospodarskih i društvenih djelatnosti, uključivo utjecaj toga razvoja u prostoru. Analizirane su mogućnosti prostora HNŽ-a i utvrđene su objektivne i prihvatljive prikladnost prostora za takav razvoj koji će zadržati temeljnu prostornu ravnotežu i osobitosti prostora HNŽ-a, uvažavajući interese ukupne društvene zajednice HNŽ-a. – Ovaj je dokument išao na uvid i uključivanje javnosti u postupak njegove izrade. Organizirane su i javne rasprave o nacrtu plana u pojedinim općinama i gradovima HNŽ-a, gdje smo imali značajan odaziv zainteresiranih te su ponuđeni konstruktivni prijedlozi – kazao je Herceg te u ukupnom procesu izrade prostornog plana HNŽ-a istaknuo ulogu Savjeta plana, kojega je formirala Vlada HNŽ-a.

To je široka stručna grupa sa zadaćom koordinacije stručnih aktivnosti i postavljanja razvojne projekcije ovoga dokumenta prostornog uređenja u čiji je rad bilo uključeno i još osam stručnjaka koji su većinom došli iz akademske zajednice. U skladu s dinamikom rada na izradi PPHNŽ-a, Savjet plana je u kontinuitetu meritorno sudjelovao u procesu stručnog praćenja, usmjeravanja i izrade ovoga kapitalnog dokumenta prostornog uređenja.

Rezultat tih napora jest da HNŽ sada ima temeljni dokument kojim se utvrđuju temeljna načela prostornog uređenja županije, ciljevi prostornog razvoja te uređuje organizacija, osnovna namjena i korištenje prostora. – Ovo je otvoren dokument koji će biti podložan revidiranju, dopunjavanju, noveliranju kako to dinamika života naše društvene zajednice bude diktirala. Uvjeren sam kako će u petak i zastupnici u Skupštini HNŽ-a jednoglasno prihvatiti ovaj iznimno značajan dokument koji se prvi put donosi, a predstavlja temelj daljnjeg razvoja i njegov utjecaj na prostor HNŽ-a – kazao je premijer Herceg./HMS/

Continue Reading