Connect with us

Ekonomija

Evo što sadrži sporazum “Osmorka” – HDZ BiH

POTPISAN U PO 2 PRIMJERKA; NA HRVATSKOM, BOSANSKOM I SRPSKOM JEZIKU

U zgradi Parlamentarne skupštine BiH potpisan je sporazum između bošnjačkog bloka stranaka “Osmorka” i HDZ-a BiH. Dokument pod nazivom “Smjernice, načela i ciljevi u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti za razdoblje 2022.–2026. godina” potpisali su predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, a uime koalicije stranaka predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić. U potpisanom sporazumu stoji:

– Snažeći suverenost, teritorijalni i institucionalni integritet Bosne i Hercegovine,

– Zagovarajući uspostavu pravednog društva jednakopravnih ljudi u Bosni i Hercegovini, nezavisno o njihovom nacionalnom, etničkom, vjerskom, političkom i svakom drugom identitetu ili uvjerenju,

– Podupirući ustavnu obavezu ostvarenja pune jednakopravnosti tri konstitutivna naroda i svih ostalih građana Bosne i Hercegovine,

– Pozivajući na žurno uklanjanje svih oblika diskriminacije svakog stanovnika Bosne i Hercegovine,

– Opredjeljujući se za jačanje vladavine prava i pravne sigurnosti u skladu s europskom pravnom stečevinom,

– Vodeći se ciljem punopravnog članstva u Europskoj uniji i članstva u Sjevernoatlantskom savezu (NATO),

Suvremena, sigurna i napredna BiH

– Naglašavajući nužnost žurne uspostave vlasti u Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine te kantonima, s političkim subjektima i predstavnicima koji su dobili povjerenje,

– Ističući nužnost stvaranja konstruktivnog ozračja suradnje za stabilnost i otklanjanje svih prijetnji za funkcioniranje vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini,

– Okupljeni oko ideje suvremene, sigurne, napredne Bosne i Hercegovine nudimo svim stanovnicima jasnu viziju i put ka kreiranju pozitivnih promjena,

– Vođeni načelima zakonitog, profesionalnog, etičkog i transparentnog upravljanja javnim dobrom i procesima, fokusirajući se na politiku koja nudi adekvatne odgovore na probleme i potrebe stanovništva, posebno u vremenu krize, te na konkretne mjere za poboljšanje socijalnog i ekonomskog stanja stanovnika, jačanje nezavisnosti u ključnim oblastima i poboljšanje demografskog stanja u Bosni i Hercegovini,

– Mi, dole potpisani predsjednici političkih stranaka u Bosni i Hercegovini usvajamo zajedničke

SMJERNICE, NAČELA I CILJEVE U IZVRŠNOJ I ZAKONODAVNOJ VLASTI ZA PERIOD 2022.–2026. GODINA

1. EUROATLANTSKE INTEGRACIJE

Postizanje dogovora o zajedničkim vanjskopolitičkim stajalištima Bosne i Hercegovine usuglašavanjem i usvajanjem vanjskopolitičke strategije je od presudnog značaja, uz poštovanje Ustava Bosne i Hercegovine, zakona i drugih akata kojima se određuje vanjska politika Bosne i Hercegovine, te usvajanje novih zakona u ovim oblastima, uz uvažavanje svih činitelja političkog poretka.

• Poduzimanje svih unutarpolitičkih i vanjskopolitičkih napora za žurno postizanje kandidatskog statusa, te ubrzanje procesa integracije prema punopravnom članstvu. Suradnja sa svim institucijama Europske unije u korist europskog puta Bosne i Hercegovine i odlučne implementacije europskih standarda;

• Žurno provođenje svih mjera, preporuka i uvjeta za stjecanje statusa kandidata i pristupanje Europskoj uniji;

• Žurno provesti, a najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od uspostave vlasti na svim razinama, ograničene promjene Ustava Bosne i Hercegovine i usvojiti izmjene i dopune Izbornog zakona Bosne i Hercegovine u skladu s odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i presudama Europskog suda za ljudska prava. Ova mjera uključuje reformu koja će zaštititi kolektivna prava i individualna prava u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, te u skladu s presudama Europskog suda za ljudska prava (Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i domovi naroda);

• Usvajanje strategija i zakona u cilju uspostavljanja efikasnije, sistematičnije, regulirane oblasti vanjskih poslova, prilagođene standardima Europske unije te potrebama državljana Bosne i Hercegovine, posebno u domenu diplomatsko-konzularnog djelovanja, u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine;

• Poštovanje preuzetih obaveza i nastavak daljnjih aktivnosti u implementaciji programa reformi i suradnje s NATO savezom i njegovim članicama;

• Modernizacija Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u skladu s međunarodnim obavezama i potrebama države Bosne i Hercegovine;

• Provedba svih elemenata Akcijskog programa za članstvo u NATO-u (MAP) i pravovremeno usvajanje i provođenje godišnjih programa reformi;

• Provedba odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u vezi s knjiženjem vojne imovine.

2. POLITIČKA STABILNOST I VLADAVINA PRAVA

Politička stabilnost i vladavina prava su temeljni preduvjeti za potpunu demokratizaciju društva, privlačenje inozemnih investicija, zaustavljanje iseljavanja stanovništva iz Bosne i Hercegovine i dostizanje željenog ekonomskog standarda življenja.

• Reorganizacija pravosudnih institucija, uz usvajanje nužnih reformskih zakona u skladu s preporukama Europske unije te nastavak usklađivanja s europskom pravnom stečevinom s ciljem povećanja pravne sigurnosti svih stanovnika Bosne i Hercegovine;

• Provođenje reformi koje će osigurati nultu stopu tolerancije prema svim oblicima kriminala i korupcije;

• Reforma sigurnosno-obavještajnog sustava koji će biti u funkciji zaštite, stabilnosti i sigurnosti Bosne i Hercegovine i svih njezinih stanovnika;

• Modernizacija, depolitizacija i kadrovsko i materijalno unapređenje rada sigurnosnih, obavještajnih i policijskih tijela u Bosni i Hercegovini, u skladu s važećim ustavima u Bosni i Hercegovini;

• Unapređenje efikasnosti rada tužiteljstva, agencija i ostalih institucija u oblasti pravosuđa i sigurnosti u skladu s ustavnim nadležnostima;

• Jačanje efikasnosti institucija nadležnih za zaštitu i promociju ljudskih prava;

• Provođenje svih odluka pravosudnih institucija na svim nivoima Bosne i Hercegovine, ustavnih sudova i Europskog suda za ljudska prava, s ciljem pune zaštite svih individualnih i kolektivnih prava;

• Digitalna transformacija javne uprave;

• Zaštita integriteta i unapređenje izbornog procesa;

• Temeljna reforma javne uprave s ciljem povećanja efikasnosti i profesionalnosti;

• Rješavanje pitanja državne imovine u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine.

3. SOCIJALNA PRAVDA I EKONOMIJA

Reforme u oblasti socijalne politike i ekonomije su ključne za nužno poboljšanje kvaliteta života stanovništva Bosne i Hercegovine i najvažniji su programski segment u smislu konkretnog, mjerljivog napretka koji trebaju prepoznati i osjetiti svi ljudi u Bosni i Hercegovini.

• Usvajanje proračuna na svim nivoima za sljedeću fiskalnu godinu do kraja tekuće godine;

• Obuhvatna reforma u oblasti fiskalne politike;

• Smanjenje poreznog opterećenja rada, kao i uvođenje poreznih olakšica s ciljem kreiranja novih radnih mjesta i unapređenja uvjeta rada;

• Povećanje mirovina i plaća, a posebno minimalne mirovine i plaće;

• Provođenje demografskih i populacijskih politika s ciljem poboljšanja demografskog stanja u Bosni i Hercegovini;

• Povećanje učinkovitosti mehanizma naplate duga u skladu sa standardima Europske unije;

• Ubrzanje razvoja infrastrukture:

– prometna infrastruktura (završetak Koridora Vc, izgradnja mreže brzih cesta, unapređenje željezničkog sprometa i daljnji razvoj infrastrukture u oblasti zračnog prometa i uvezanosti);

– energetska infrastruktura (povećanje energetske neovisnosti poticanjem projekata energetske opskrbe iz obnovljivih izvora, izgradnjom toplovoda i plinovoda ondje gdje postoji infrastrukturna osnova za ove projekte, reformom elektroprivrednih poduzeća u vlasništvu Federacije BiH te nastavkom realizacije ključnih energetskih projekata);

• Implementacija okolišnih politika i razvoj turizma;

• Implementacija obuhvatnih, odgovornih i ubrzanih agrarnih politika;

• Reforma i integriran pristup po pitanju osiguranja sistemske podrške braniteljskim kategorijama, civilnim žrtvama rata te povratnicima, izbjeglicama i žrtvama nasilja;

• Razvoj i reforme zdravstvenih politika koje će modernizirati i podići kvalitetu zdravstvenih usluga u skladu s ustavnim nadležnostima;

• Modernizacija i povećanje kvalitete i standarda obrazovanja, povećanje izdvajanja za znanstvenu djelatnost, sistemsko stručno planiranje prilagođeno tržištu rada u skladu s ustavnim nadležnostima;

• Sveobuhvatnija podrška kulturnoj, sportskoj i turističkoj djelatnosti;

• Reforma cjelokupnog javnog RTV sustava Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine u skladu s Ustavom.

Stranke potpisnice su usuglašene da će programske mjere zasnovane na smjernicama, načelima i ciljevima iz ovog dokumenta biti detaljno razrađene u razdoblju koje će prethoditi formiranju izvršne vlasti u skladu s ustavnim nadležnostima.

Ovaj dokument “Smjernice, načela i ciljevi djelovanja u izvršnoj, zakonodavnoj vlasti za period 2022. – 2026.” sačinjen je u šest (6) istovjetnih primjeraka, od kojih po dva (2) primjerka na hrvatskom, dva (2) primjerka na bosanskom i dva (2) primjerka na srpskom jeziku – navodi se u sporazumu.

Kasnije je objavljen i integralni sporazum na hrvatskom jeziku, a Hrvatski Medijski Servis vam ga u cijelosti donosi u nastavku:

“Osmorka” i HDZ BiH potpisali sporazum o formiranju vlasti u FBiH i na državnoj razini

Dragan Čović (HDZ BIH) i Nermin Nikšić (SDP) koji predstavlja skupinu probošnjačkih stranaka koje sebe nazivaju “Osmorka” danas su u Sarajevu potpisali sporazum o formiranju vlasti na federalnoj razini, a što će vrlo izgledno rezultirati i savezništvom na državnoj razini. Sporazum je nakon nekoliko tjedana pregovora potpisan danas u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. … Nastavi čitati“Osmorka” i HDZ BiH potpisali sporazum o formiranju vlasti u FBiH i na državnoj razini

/

Continue Reading