Connect with us

Regija

Evo kako iz vlastitog doma spriječiti abortus jednog života!

“Tko god primi dijete u moje ime, prima mene i onoga koji me poslao!”

Mnogo ljudi danas, kada je u pitanju pomor djece abortusima u nevjerojatnim brojkama, ne znaju na koji bi način pomogli u sprječavanju ovog teškog zločina usmjerenog na Božje stvaranje, iako možda i žele biti od pomoći. Uz razne donacije, volontiranja i projekte poput “40 dana molitve za život” svaki čovjek koji osjeća potrebu za “spašavanjem” nerođenih života to može činiti u svome domu, u svome srcu svaki dan, pomoću ove molitve objavljene na stranici “Stop abortus”, udruge Betlehem. Kako su molitva, post i žrtva tri jedina istinska ”borca” protiv zla a pomoću kojih se i sam sin Božji borio protiv neprijatelja nama dajući primjer, čini se kako je upravo molitva za nerođene ono što možemo učiniti za svu dječicu koja su, ili će biti podvrgnuta teškom zločinu abortusa. Primjera radi, pomoću male žrtve, međunarodnog projekta “40 dana za život” koji se već tri puta održao i u Hrvatskoj a uključivao je molitvu i post za nerođene velikog broja ljudi, do sada je spašeno 9699 života. Čak 107 radnika klinika za abortuse to više ne žele raditi a čak 60 klinika je zatvoreno u svijetu zbog molitve vjernika. A sada možete moliti svaki dan, naravno ako ste voljni podnijeti malu žrtvu za nerođenu djecu.

Godine 1987. u Varšavi (Poljska), bijela braća pavlini započinju širiti molitvu naziva čiji se korijeni nalaze u Bogorodičinim fatimskim objavama i nebeskim pozivima na obraćenje. Pavlinski red uspješno širi Duhovno posvojenje, koje je kao očiti Božji dar od tada usko povezano s pavlinskom karizmom i duhovnošću. Ova molitva, upravljena po zagovoru Marije, Majke nerođenih i sv. Josipa, namijenjena je svima onima koji su svjesni ozbiljnosti zla abortusa, a koji se iz različitih razloga možda ne mogu uključiti u tzv. aktivnu borbu.

Duhovno posvojenje nerođenog djeteta može biti vaša ponizna i iskrena molitva za djetešce u opasnosti abortusa, kojemu su roditelji nakanili bolnu smrt: zbog nepoznavanja veličine zla koje čine, zbog prividno nužnih, često sebičnih razloga, potaknuti silama, zla koje vladaju ovim mračnim svijetom (usp. Ef 6, 12), zbog časovite koristi koju donosi grijeh, ali one koji to čine, udaljuje iz naroda Božjega (usp. Heb 11, 25).

Znaj da Bog želi svako začeto dijete i raduje mu se, jer ono je Njegovo! Nitko se ne rađa, a da ne postaje kao novo ljudsko biće dar – za Tebe, za Crkvu i svijet!

Sve što zatražite Oca u moje ime, dobiti ćete!

Vaša molitva i žrtva, kao znak ljubavi prema Životvorcu i životu, zaista mogu biti izlaz, pomoć i snaga potrebna za spas nerođenog stvorenja Božjeg, koje ima dušu i od začeća je ljudska osoba, kojoj Otac nebeski želi podariti Sebe i život vječni! Ako hoćete, možte se uključiti u borbu za život!

Kako moliti?

Moli se punih 9 mjeseci tijekom kojih se dijete što ga posvajate nalazi pod srcem majke koja ga ne želi, pa i nju prati svojom molitvom. Moli se samo za jedno dijete, čije ime, narodnost, spol i roditelje zna samo Gospodin. Možete se zavjetovati privatno ili javno u skupini na euharistijskom susretu zajedno s ostalim župljanima, u molitvenim zajednicama, za vrijeme televizijskoga ili radijskoga prijenosa euharistijskoga slavlja i slično.

Ako se dulje od dva tjedna izostavi molitva na koju se zavjetovalo, potrebno je obnoviti zavjet, pri čemu treba imati na umu da se potpunim zanemarivanjem zavjeta dana Bogu upada u grijeh. Ustrajte u vjeri i povjerenju da će milosrdni Bog spasiti dijete za koje molite a vas blagosloviti svojim providonosnim blagoslovom. Nastavite moliti i za djetetov ispravan i svet život nakon rođenja, da jednom s njime gledate Boga u vječnoj, obećanoj sreći!

Dakle:

Duhovno posvojenje je molitvena obveza, koja se može zavjetovati, privatno ili javno, s nakanom spašavanja začetoga života u opasnosti. Tijekom devet mjeseci molitvom i žrtvom molitelj prati dijete koje je poznato samo Bogu, kao i njegove roditelje, a osobito majku, te mu time pomaže da se sigurno rodi. Nijedno zlo ne ostaje nekažnjeno – a snagom molitve i žrtve uistinu ga se može spriječiti!

Molitva zavjetovanja, samo na početku posvojenja:
Presveta Djevice, Bogorodice Marijo, svi anđeli i sveti u želji da pomognem obranu nerođenih, ja (ime), čvrsto odlučujem da ću od dana _____ do _____, duhovno posvojiti jedno dijete, čije ime samo Bog zna, tako što ću tijekom ovih devet mjeseci svakoga dana moliti za spas njegova života, kao i za ispravan život roditelja i djeteta nakon rođenja. Amen.

Svakodnevno se moli sljedeća molitvu:
Gospodine Isuse, zagovorom Tvoje Majke Marije, koja Te s ljubavlju rodila i svetoga Josipa, muža žive vjere i predanja, koji se brinuo o Tebi nakon poroda, molim Te za to nerođeno dijete, koje sam duhovnim putem posvojio/la, a koje se nalazi u opasnosti ubojstva pobačajem. Molim Te, udijeli njegovim roditeljima ljubavi i hrabrosti da svojem djetetu sačuvaju život, koji si mu Ti odredio. Amen.

Svojoj molitvi dodaj deseticu krunice, a Bogu osobito prikazuj svoje kušnje, trpljenja, starost i bolest!

“Tko god primi dijete u moje ime, prima mene i onoga koji me poslao!”

Ova velikodušna molitva donosi život djetetu kojemu postajete ”duhovni skrbnik”, a vas oplemenjuje, produbljuje odnos s Bogom, otkriva duboki smisao žrtve potičući obnovu vašeg obiteljskoga, kršćanskog i poslovnog života, doneseći poštivanje i sloge!

Vjeruj i ne brini! Uskrsli Isus pobijedio je Sotonu, smrt, bolest i grijeh. On liječi rane učinjene abortusom, dovodi majke do obraćenja i vjere, čini ih odgovornima. On donosi mir i spasenje, daje svoga Duha Svetoga i vodi u svoje Kraljevstvo!

”Što god tko učini jednom od ove moje najmanje braće, meni je učinio!”

Ako je abortus nažalost učinjen, prije sakramentalnoga pomirenja s Bogom, moli;

Gospodine, sagriješio/la sam teško protiv Tebe i života. Sada se gorko kajem! Isuse, priznajem da si Ti moj jedini Spasitelj i Otkupitelj i čvrsto vjerujem da me Tvoja Krv čisti od svakoga grijeha i zla! Uskrsli Isuse, dođi u moje srce i ispuni me snagom svoga Duha, a moj grijeh prekrij svojom ljubavlju. Amen.

Znate li za djevojku ili ženu koja kani abortusom uništiti svoje dijete? Znate li za muškarca, mladića ili supruga, ili pak za kojega člana obitelji ili iz kruga prijatelja koji nagovaraju na to zlodjelo? Možete moliti sljedeću molitvu, postiti ili nazvati za savjet. Milosrdan je i milostiv Gospodin!

Nebeski Oče,
molim Te, u Ime Isusovo, molimo Te, po Krvi Isusa Krista, Tvoga Sina, postidi Sotonu koji je ustao da zarobi Tvoje ljubljeno stvorenje… (reci ime osobe za koju moliš)! Molim i Tebe, Gospodine Isuse, Spasitelju ljudi, da staviš svoju trnovu krunu oko glave i uma (ime). Molim Te da je privučeš svome Presvetom Srcu i da je staviš pod svoj plašt ljubavi. Marijo, naša Majko, molim za nju Tvoju zaštitu i zagovor kod Tvoga Sina! U sveto i silno Ime Isusovo, uzimam vlast nad svakim zlim duhom, koji je ustao protiv… (ime) i zaklinjem ga da odmah odstupi od nje! Odlazi zli duše pod Križ Jaganjčev na Golgotu, neka te ondje satre Krv Otkupiteljeva i Suze Njegove Majke. Amen. Bože, hvala Ti! Amen. Zrinka Kasapović

Continue Reading