Connect with us

Sinovi povijesti

ČOLAK U BUDIMPEŠTI: Migrantska kriza nalaže suradnju svih zemalja u jugoistočnoj Europi

Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Bariša Čolak se, u okviru teme „Sadašnji sigurnosni izazovi u Jugoistočnoj Europi“, obratio sudionicima na 7. Konferenciji predsjednika parlamenata država zapadnog Balkana u Budimpešti.

– Svjedoci smo da se sigurnosni izazovi s kojima se susrećemo kao regija Jugoistočne Europe, svakako moraju razmotriti u kontekstu sveukupnih odnosa i trendova svjetske politike – naveo je Čolak.

Istaknuo je da otvorenost granica, siromaštvo, organizirani kriminal, vjerske netrpeljivosti, radikalizam, terorizam i rastuće nasilje kao i intenziviranje prisilnih migracija predstavljaju neka od glavnih globalnih pitanja, koja se interpoliraju i na regiju jugoistoka Europe, a na koja tek treba dati odgovore.

Po njegovim riječima, kriza na Bliskom Istoku, koja za rezultat ima povećanu prisilnu migraciju stanovništva, odnosno izbjeglica, koje koriste takozvanu Balkansku rutu na putu ka boljem životu u nekoj od zemalja Zapada, „podsjetila nas je na tragične posljedice neriješenih ili zamrznutih sukoba“.

Čolak je naglasio da sadašnju migrantsku krizu i pitanje izbjeglica ne može riješiti niti jedna država sama, „stoga naša predanost zajedničkim dogovorima postaje sve važnija“.

– Pojedine zemlje regije poput Mađarske, Srbije, Makedonije i Hrvatske pritisnute su valovima stotina tisuća izbjeglica. Iako na granicama BiH nema izbjeglica, sve agencije, službe i insitucije su spremne, te se ubrzano radi na koordinaciji i pripravnosti svih, kako bi, ukoliko dođe do velikog priliva izbjeglica, bili u stanju adekvatno reagirati – kazao je Čolak.

Svjesni smo, dodao je, složenih odnosa i prilika, kao i materijalnih mogućnosti zemlje, „stoga ističem potrebu za razmatranjem ovog pitanja u širem kontekstu, kao i to da će nadležni imati adekvatan stav spram svih aspekata, te da će odgovoriti na sve ono što ovakva situacija zahtjeva; od humanog odnosa prema ljudima do zaštite države i njenih interesa, kako u zemlji tako i u odnosima s drugim zemljama“.

Čolak ističe da je suradnja čitave regije i njezinih institucija neophodna radi što kvalitetnijeg i sustavnijeg zbrinjavanja velikog broja ljudi koji su u potrazi za boljim životom.

Po njegovim riječima, odlučnost ovih ljudi da pronađu bolji život veoma je jaka, no u isto vrijeme su u opasnosti da postanu žrtve organiziranog kriminala i trgovine ljudima.

Navodeći da kroz Jugoistočnu Europu prolaze rute nezakonite trgovine oružjem, narkoticima i ljudima, Čolak je kazao da je stoga neophodno naglasiti važnost dobre suradnje zemalja regije s ciljem suzbijanja međunarodnih kriminalnih aktivnosti, kao i ranog detektiranja eventualnih terorističkih aktivnosti, uključujući i one koje za cilj imaju bilo kakvo promoviranje terorizma od strane pojedinaca ili skupina ljudi.

– U tom smislu, BiH je aktivna u mnogim regionalnim, europskim i međunarodnim tijelima za borbu protiv organiziranog kriminala, terorizma i nasilnog ekstremizma – rekao je Čolak te dodao da terorizam kao globalna prijetnja svjetskom miru i stabilnosti, nije zaobišao ni našu zemlju.

Ukazao je na to da je specifični problem protoka stranih boraca prisutan i u BiH. Kao rezultat poboljšanja zakonskog okvira i pravosudnog odgovora na ovaj fenomen značajno je smanjen broj odlazaka bh. državljana u ratne zone, te je na taj način smanjena i njihova uloga u Siriji i okolnim područjima.

Čolak ističe da BiH ulaže napore, kako bi uspješno odgovorila ovom problemu i u potpunosti surađuje sa sigurnosnim službama drugih zainteresiranih država.

Podjstio je da je BiH usvojila Strategiju za borbu protiv terorizma i nasilnog ekstremizma, s fokusom na prevenciju i razvoj istraga i istražnih kapaciteta, te odgovora na terorističke napade.

– BiH je sigurno jedna od prvih zemalja regije koja je dopunama Kaznenog zakona, koje su u primjeni od 2014. godine, kao kažnjivo definirala svako protuzakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim i parapolicijskim formacijama. Izrečene su i prve presude – istaknu je Čolak.

Izrazio je uvjerenje da će regija Jugoistočne Europe, kroz ojačanu suradnju svih zemalja, na pravi način odgovoriti na sve sigurnosne izazove koji su pred nama tropolje.info

Continue Reading