Connect with us

Magazin

Branka Subašić …JEZIK DUHA…

JEZIK DUHA
Koliko se poznajemo…?
U odajama duše svakoga od nas
pristup je ograničen
Ograde tu su, a trijemovi srca
često prazni ili zatrpani
Znamo se nekad ,,malo”,
a i to je često dovoljno
u ovoj devalvaciji duha,
parodiji od životnih muka,
na putovima gdje se susrećemo,
svatko u svome svijetu,
svojim borbama…
Nekad stranci bivaju najbliži znanci,
a jezik duha možda i najjači  od svih,
snagom podiže,
vrata otvara,
spaja naizgled nespojivo,
što je najvažnije
dopire do duša,
gdje se sve barijere
pred njim ruše
Jezik duha snaga je
poput vjetra,
kad zapuše…
autor: Branka Subašić

Continue Reading