Connect with us

Scena

Božićna čestitka nadbiskupa Želimira Puljića

Božić – dan radosti, milosrÄ‘a, spasenja i pomirenja, naziv je božićne čestitke zadarskog nadbiskupa Želimira Puljića u kojoj govori o temi svetosti i milosrÄ‘u tragom Godine milosrÄ‘a.

Nadbiskup ističe da u jubilarnoj Godini milosrÄ‘a „imamo častan zadatak i obvezu pronositi svijetom vjeru koju je Isus svojim roÄ‘enjem zapalio u srcima ljudi. Njegov dolazak meÄ‘u nas najsvjetliji je dogaÄ‘aj ljudske povijesti. Tada je na zemlju koja je opterećena nepravdama, grijehom, sukobima i ratovima siÅ¡la ljubav, istina, pravednost i svetost. Zato se ovo liturgijsko razdoblje oduvijek svečano slavi. Crkva time zahvaljuje Ocu nebeskomu Å¡to je poslao svoga Sina da nam objavi punu istinu i pouči nas kako poÅ¡teno živjeti. U NovoroÄ‘enome nam je Otac nebeski obznanio djela čudesna. Dok u božićnom djetetu spoznajemo Boga, budi se u nama čežnja za nebeskim dobrima”, poručuje mons. Puljić, želeći da nas ta čežnja vodi k Isusu oprosničkim putem na kojem ćemo preko tjelesnih i duhovnih djela milosrÄ‘a prepoznavati Isusa na licima braće, a on će na kraju svijeta i nas prepoznati pa reći ‘Å¡to god ste učinili jednom od ove moje najmanje braće, meni ste učinili’ (Mt 25, 40).

„Želim svima puno uspjeha na oprosničkom hodočašću u jubilarnoj i svetoj godini. Neka naÅ¡ hod kroz to milosno razdoblje bude praćen osobitim djelima milosrÄ‘a kako bismo osjetili njegovu milost i oproÅ¡tenje”, poručuje mons. Puljić.

U govoru o svetosti, nadbiskup se pozvao na sv. Ivana Pavla II. i njegov dokument Ulaskom u novo tisućljeće. Ivan Pavao II. je sve pozivao neka “bez straha i oklijevanja krenu putem svetosti, a biskupima i svećenicima je govorio da čitav pastoralni hod usmjeruju u toj perspektivi. „Budući da se u zadnje vrijeme govori i piÅ¡e o naÅ¡em blaženom Alojziju Stepincu koji bi se imao naći meÄ‘u četom svetih mučenika, učinilo mi se prikladnim u ozračju Božića progovoriti o općem pozivu na svetost i o načinu i putovima kojima se do nje stiže. A sve u duhu uzviÅ¡enog Isusovog govora na Gori blaženstava kad je pozvao sluÅ¡atelje neka budu savrÅ¡eni kao Å¡to je savrÅ¡en Otac nebeski”, kaže nadbiskup Puljić.

Krenuti putem svetosti i usmjeriti pastoralni hod u toj perspektivi, prema Ivanu Pavlu II., znači pokazati da smo doÅ¡li do uvjerenja kako je besmisleno zadovoljiti se prosječnošću povrÅ¡ne religioznosti. „Kršćanstvo i povrÅ¡nost ne idu skupa. Ideal svetosti nije predviÄ‘en samo za izvanredne i odabrane. Putovi svetosti raznoliki su i prikladni pozivu svakog čovjeka. Svi su pozvani na svetost koju u skladu sa svojim pozivom, službom i odgovornošću mogu postići i ostvariti. Premda je ljudska narav grijehom praroditelja ranjena i oskvrnuta, Bog nije napustio čovjeka. Poslao mu je svoga Sina, Isusa Krista, čiji su dolazak navijestili proroci, a Djevica Marija ga u Betlehemu rodila. Svojim utjelovljenjem, mukom, smrću i uskrsnućem on je svijet iznova posvetio te svoje posvetiteljsko djelo nastavlja i danas po Crkvi koja je trajno sveta”, poručuje mons. Puljić.

Podsjeća na poruku apostola Pavla KoloÅ¡anima da žive kako se pristoji svetima, a kao izabranici Božji neka se obuku u milosrÄ‘e, dobrotu, poniznost, krotkost i strpljivost. „Kad je papa Franjo najavio i otvorio jubilarnu svetu Godinu milosrÄ‘a, imao je pred očima Isusovu ponudu i želju da se svi ljude spase i ”obuku u haljine srdačnosti, milosrÄ‘a dobrote i poniznosti”. U tom vidu zatražio je neka se po biskupijama organiziraju pučke misije u kojima će misionari navijeÅ¡tati radost opraÅ¡tanja i biti uvjerljivi propovjednici Božjeg milosrÄ‘a. Jer milosrÄ‘e je stožer na kojem počiva život Crkve i kriterij po kojem se prepoznaju djeca Božja. Zato su svi krÅ¡tenici pozvani milosrdno živjeti jer je njima prvima, bez njihovih zasluga, darovano njegovo milosrÄ‘e”, ističe nadbiskup Puljić te želi svima čestit Božić i blagoslovljenu Novu Godinu.

 

M.M. bpz.ba

Continue Reading