Connect with us

Kultura

Ankica Anchie ……BESIDE JEDNE DALMATINKE LEUTE MOJ

DALMACIJA U MOM OKU SRCU I DUŠI
BESIDE JEDNE DALMATINKE
LEUTE MOJ
Leute moj..
ća  srcin sluti
ješka moje jubavi
mrižjin o švere
..nasluti..
Strunim svojin
o frižjin zbori
to uzburkani
su vali i mori…
Leute moj
još juvik zibaš
valin neverina
svojin se gibaš..
S ljuskama kore kruha
pokorjon frižji..
ka uje u simenu suza
morin što ruke svoje pruža
sve više si njemu bližji…
Ka oceani..svojih muza
svježa …gorda hoda
leut biva ..vladarom voda..
Jarbolin nacikla
vrimena
kapjon svojega znoja
.duboka njegova
..su mora..
Blidin škojin
provin i jarbolin svojin
opijen markentom
od vitra,vali i soli
mrižja o vijaž
.. hridi razgoli..
Leute moj
još juvik zibaš
valin neverina
svojin se gibaš…
S ljuskama nova jutra
o škrapje i lozje
ća srcin sluti
ješka moje  jubavi
grozdjin srca svog
glazbu nasluti..
Strunama dira…
valin dirigira..
Violina glazbon dira
dok leut  strunama
 svojin je opija..
škrton zemjon
blidin škojin
..duša..
 sad  puna je  mirodija…
Poja jubavi napoji..
srca njihova dugon oboji..
O..leute moj..
Ankica Anchie
 by Ante Gelo
#jarbolileutamog  #berlinseeyousoon
Gordan Bakota Christian Grosse Marin Limic
KALAFAT JE: Čovik koji dopunja kanavu između dasaka od drvenih brodova,brodica baraka levuta svićarica kad bi počele popuštat kad plovei moru ako nisu davno vožene,pri su ih mazali starim uljem i katramu ali to ni pomoglo samo za kratko vrime pa su Velo Lučani,i cili otok poče kalafatavat brode sa kanavom i davat im likadinu od teškog katrama da ih spožice ne napadaju i tako je posta zanat KALAFAT.I to ni Turska rič nego Korčulanska što znači NATUĆ.Eto dragi moji ŠTO JE KALAFAT.STARA ČISTA DALMATINSK RIČ…za one koji ne poznaju naše riči..
Ankica Anchie

Continue Reading