Connect with us

Kultura

Ankica Anchie…..BESIDE JEDNE DALMATINKE II DIO IZMEĐ’JUČER I SUTRA

NA KRILIMA POEZIJE KNJIŽEVNOSTI GLAZBE KULTURE I UMJETNOSTI
BESIDE JEDNE DALMATINKE II DIO
IZMEĐ’JUČER I SUTRA
Izmeđ’ jučer i sutra
O’ ti su ričji puna ti justa
I svaka piza ka i grumen zlata
Rastižuć ‘ tiramole
Jolo potezat riči  joli ih uzdizat
Ka i bonaca usrid podne
Dušu ti jube
Ni ča je nikad  sladje,
Ni ča je nikad gorče
Puna su justa
Jezikon jubavi na kojon se piva
Ultimom partencon,i zaplače
U isto vrime i liče i bole
U posoljenoj ariji
Čuti se vonj, tepla materina mlika
U kantunu kamare duše moje
Čuti se još u prsima
Dubok papin glas
Puna duša straja,
U joku točan kapju nade
Bit će boje
Bit će boje
Partencon lipjih versi gremo do kraja
Jema još spasa
Dalmacija ka vitar u pramaliće
Dušu ti jubi
Vridilo se rodit
I s tobon jutrin hodit
I još se ufan,ni uzalud tebe volit..
Ankica Anchie /14.08.2022./
#partencondokraja #besidejednedalmatinkeIIdio

Continue Reading