Connect with us

BiH

Anamaria Rabatte “ZA ŽIVOTA, BRATE, ZA ŽIVOTA”

Mladen Ljubic

12:48 (prije 57 minuta)

prima Bpz

ZA ŽIVOTA, BRATE, ZA ŽIVOTA

Želiš li usrećiti nekoga
kome želiš mnogo dobra…
učini to danas
za života, brate, za života…
Želiš li darovati cvijet?
Daruj ga danas, s ljubavlju…
za života, brate za života…
Želiš li reći “Volim te”
svojim ukućanima,
prijatelju bliskom ili dalekom?
reci to za života, brate za života…
Ne čekaj da ljudi umru
da im očituješ dobrotu
i da osjete tvoju ljubav:
za života, brate, za života to učini.
Bit ćeš veoma sretan
naučiš li dijeliti sreću
svima koje poznaš
za života, brate za života…
Umjesto da posjećuješ groblja,
umjesto da puniš grobove cvijećem,
ispuni srca ljubavlju
za života, brate, za života…
Slikovni rezultat za anamarija rabote
Anamaria Rabatte

Continue Reading