Connect with us

Ekonomija

Usvojen proračun ZH županije, svakoj nezaposlenoj rodilji u 2018. po 2000 KM

Pod predsjedavanjem predsjednika Zdenka Ćosića jučer je u Širokom Brijegu održana 89. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na jučerašnjoj sjednici Vlada je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj i Uredbu o uvjetima i načinu davanja u zakup šumskog zemljišta u državnom vlasništvu i zasnivanju prava služnosti.

Također, Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan JU Ceste Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu; Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izvršavanju Financijskog plana JU Ceste Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu; Odluku o planu i programu održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove cesta u 2018. godini; Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama iz osnova materijalnih prava uposlenih kod korisnika Proračuna u Županiji Zapadnohercegovačkoj; Odluku o izmjenama Odluke o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za zaštitu okoliša“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu; Odluku o dodjeli sredstava za poticaj razvoja malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu; Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje listopad – prosinac 2017. godine te Odluku o davanju suglasnosti na Rješenje o imenovanju privremenog ravnatelja Zavoda za odgoj i obrazovanje, prenijeli su iz Vlade./

Continue Reading