Connect with us

Uncategorized

Pročitajte o proračunu Grada Širokog Brijega i o dobiti nekih tvrtki

ODRŽANA 33. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Nakon usvajanja Zapisnika s 32. sjednice Gradskog vijeća, kojom je predsjedavao Vinko Topić, većinom glasova od 23 nazočna vijećnika usvojena je Odluka o izmjenama Proračuna Grada Širokog Brijega za 2015. godinu.
S obzirom da su u cjelini uzevši izvorni prihodi realizirani za 6,94 % više u odnosu na ranije planirana sredstva, ali su očekivanja transfera s viših razina vlasti podbacila 34,28 % što stvara konačnu sliku manje ostvarenih prihoda i primitaka za 0,49 %, ovim rebalansom

Proračun Grada Širokog Brijega za 2015. iznosi 9.687.500,00 KM. Odluku je obrazložio Mate Zadro pomoćnik gradonačelnika za financije. Nezavisni vijećnik Marinko Zovko predložio je da se iz stavke troškovi prijevoza učenika, koja je uvećana za 100.000,00 KM, taj iznos preraspodjeli za božićnicu za djelatnike Gradske uprave u iznosu 40.000,00 KM i Centru za socijalni rad za najugroženije pojedince i obitelji 60.000,00 KM. Mate Zadro je odgovorio da je spomenuti iznos (100.000,00 KM) utrošen na reprogramiranje duga. Prijedlog vijećnika Marinka Zovke je odbijen.

Većinom glasova vijećnika usvojen je Nacrt Proračuna Grada Širokog Brijega za 2016. godinu u iznosu 9.378.700,00 KM. Javna rasprava o Nacrtu proračuna održat će se u vremenu od 10. 12. do 21. 12. 2015.

Usvojen je Nacrt Statuta Grada Širokog Brijega. Javna rasprava o Nacrtu Statuta Grada Širokog Brijega održat će se u vremenu od 10. 12. 2015. do 10. 1. 2016.
Usvojena je Odluka o poništavanju Odluke o građevinskom zemljištu koju je Gradsko vijeće donijelo na 32. sjednici, a kojom se uređuju granice građevinskog zemljišta i pogodnosti pri kupnji građevinskog zemljišta za poslovne sadržaje. Odluku je obrazložio Andrija Kraljević šef odsjeka gospodarstva.

Većinom glasova vijećnika usvojena je Odluka o dopunama Odluke o osnivanju predškolske ustanove Dječji vrtić „Pčelica Maja“ Široki Brijeg.

Usvojena je Odluka o raspodjeli akomulirane-zadržane dobiti JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. , prema kojoj JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. treba isplatiti osnivaču Gradskom vijeću Širokog Brijega iznos dobiti u visini 150.000,00 KM. Odluku je obrazložio Ivan Rotim direktor JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o.
Vijećnici su primili na znanje informaciju o stanju izrade Prostornog plana Grada Širokog Brijega, koju je obrazložio Borislav Zovko pomoćnik gradonačelnika za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

Vijećnici su primili na znanje informaciju o stanju prometne infrastrukture, izgradnji kanalizacije i pročistača otpadnih voda, o realizaciji projekta vodoopskrbe i aktivnostima vezanim za gradsko područje Duhanska stanica, koju je obrazložio Andrija Kraljević šef odsjeka gospodarstva.

TAGOVI tropolje.info

Continue Reading