Connect with us

BiH u EU

Potpisani Ugovori o namjenskom utrošku sredstava za stambeno zbrinjavanje

Ministar za pitanja branitelja Hercegovačko-neretvanske županije Oliver Soldo potpisao je danas i uručio 45 ugovora o namjenskom utrošku sredstava po Javnom oglasu za podnošenje zahtjeva za bespovratnu novčanu pomoć pri izgradnji, rekonstrukciji ili sanaciji individualnog stambenog objekta.

Povjerenstvo sastavljeno od djelatnika Ministarstva, predstavnika koordinacije županijskih braniteljskih udruga HVO i ARBiH kao i vještaka građevinske struke izvršilo je terenske obilaske podnositelja zahtjeva čije su prijave po Javnom oglasu bile blagovremene, uredne i kompletne.

Među 45 korisnika kojima su dodijeljena sredstva za izgradnju, rekonstrukciju ili sanaciju individualnog stambenog objekta 7 ih je iz kategorije obitelji poginulih branitelja, 20 iz kategorije RVI i članova njihovih obitelji i 18 iz kategorije razvojačenih branitelja.

Iz proračunskih sredstava Ministarstva za pitanja branitelja HNŽ-a za 2022. godinu za ovu namjenu osigurana su sredstva u iznosu od 275 000 KM. Sveukupno je utrošeno 221 450 KM, a preostala sredstva, odlukom Vlade HNŽ-a, bit će raspodijeljena za najpotrebnije korisnike kako bi osigurali za sebe i svoju obitelj nužni stambeni smještaj.

Korisnici kojima su odobrena sredstva obvezni su ista utrošiti namjenski u skladu s podnesenim zahtjevom te Ministarstvu podnijeti izvješće o utrošku u roku 12 mjeseci od dana uplate sredstava na račune korisnika.

Uz provedeni program za popravak i završetak obiteljskih kuća Ministarstvo kontinuirano radi i po zahtjevima za kupovinu stanova dodijeljenih na korištenje po ranijim propisima, te je pozitivno riješeno 9 stanova u 12. mjesecu 2021. godine i potpisani su kupoprodajni ugovori.

U završnoj fazi su aktivnosti nakon kojih slijedi potpisivanje kupoprodajnih ugovora za još 12 stanova. Ministarstvo nastavlja poduzimati aktivnosti da svi korisnici stanova dodijeljenih na korištenje, a koji ispunjavaju propisane uvjete, u narednom periodu budu pozitivno i trajno stambeno riješeni./HMS/

Continue Reading