Connect with us

Kultura

Mile Prpa: Danas se u Hrvatskoj nema za koga glasovati osim za domoljubnu koaliciju

Danas se u Hrvatskoj nema za koga glasovati tko bi bio izgledan dobiti izbore, osim za domoljubnu koaliciju. Sve drugo (ne spominjući SDP) su male sitne strančice od kojih jedva da će koja dobiti poneki mandat, kazao je Mile Prpa, autor knjige „Codex moralis croaticum“ u razgovoru za portal HKV-a.

-Prošli tjedan u Zagrebu je predstavljena Vaša knjiga „Codex moralis croaticum“. O čemu govori ta knjiga i koji su njezini ciljevi?

Sama riječ Codex prema Općem hrvatskom leksikonu riječi znači zbirka pravila o ponašanju, postupcima i sl. Codex moralis croaticum je knjiga u kojoj su obrađene 192 teme na nacionalnoj razini suvremenih, ali i povijesnih događanja, koje imaju refleksije na političku sadašnjost. Tekstualno neke teme su obrađene duže, neke kraće sa snažnim moralnim i duhovnim porukama. Između svake teme ubačena je jedna odgovarajuća izreka (misaona krijesnica). Codex ima vrlo snažno ugrađen i duhovni karakter. Knjiga nije jednoznačna „prošetala“ je kroz brojne znanstvene oblasti i discipline, što joj daje karakter polivalentnosti.

Jedan od glavnih ciljeva ovog Codexa je da aktiviramo i pokrenemo cijeli hrvatski narod u Domovini i svijetu u pravcu stvaranja njegovog nacionalnog, duhovnog, moralnog a posebno i političkog jedinstva. Zato, ubuduće, moramo voditi hrvatsku politiku ne samo na razini Republike Hrvatske, već na razini cijelog hrvatskog nacionalnog bića, bez obzira gdje se pojedini dijelovi hrvatskog naroda nalazili u svijetu. Po tom pitanju trebamo se ugledati na državu Izrael. To je okosnica, to je zaglavni kamen, to je temeljni stup ovog našeg Codexa moralis croaticum, kao jedinog naroda u svijetu koji ga ima.

-Zašto je Hrvatskoj potreban moralni kodeks i koji su bili Vaši motivi da ga napišete?

Zašto je Hrvatskoj i svim Hrvatima svijeta potreban Codex moralis?! Ponajprije iz razloga što kriza u domovini, kako ona gospodarska, tako i ona politička, ona kulturna i svekolika druga ima duboke korijene upravo u krizi morala i krizi duhovnih vrijednosti.

Kriza morala upućuje na nemoral, koji je Å¡irok pojam, uvijek je ono Å¡to je suprotno Božjim zapovijedima, a kroz ljudsku povijest poprimao je različite oblike i pojavnosti. On je sada, gotovo posvuda, posebno u zadnjih dvadesetak godina kad se bezakonje umnožilo u cijelome svijetu, pa nažalost i u naÅ¡oj Hrvatskoj, evoluirao tako da slobodno možemo govoriti, viÅ¡e ne samo o kriminalnom podzemlju, jer se u njemu kriju uglavnom sitni kokoÅ¡ari (Å¡verc, droga, kraÄ‘e i sl.) već je evoluirao i prema kriminalnom nadzemlju uvlačenjem i u visoke strukture vlasti i gospodarstva u kojima se kriju krupni politički i gospodarski bosovi, gdje se krade na milijune i stotine milijuna i to bez obzira na učestale stranačke smjene vlasti. Živimo u vremenu kad se bezakonje umožilo – pa su, biblijsaki kazano – ohladnjela srca mnogih – jer samo kriminal stalan jest, stalna samo korupcija jest.

Ovaj Codex nas uči da razlikujemo zlo od dobra, istinu od laži, pravdu od nepravde. To se posebno odnosi na naš narod u kojem je punih 888 godina tuđinske vlasti često i neslobode (sve od Pacte convente 1102. do 1990. g.) kao godine obnove hrvatske državne samostalnosti, u nasljeđe budućim naraštajima ostala duhovna i materijalna praznina, oskrvnuće nacinalnog teritorija, tragedija brojnih ratova i masovnog iseljavanja, kao i dijelovi hrvatskih povijesnih teritorija i zemalja koji su ostali izvan hrvatske vlasti u kojima hrvatski narod još u potpunosti ne baštini slobodu kakva mu po prirodnom pravu pripada.

-Po vokaciji ste pravnik, ali i umjetnik, slikar i pjesnik. Kako gledate na stanje u hrvatskoj kulturi? Jesu li hrvatski političari svjesni važnosti kulture za jedan mali narod u žrvnju globalizacije?

Nije samo pitanje jesu li svjesni važnosti kulture za jedan mali narod, već je i pitanje mnogo Å¡ire i važnije – jesu li svjesni i politički, u smislu sagledavanja svih opasnosti koje prijete malim narodima i bez toga kako kažete – „žrvnja“ globalizacije. Preživljavaju samo oni mali narodi čija inteligencija i političari prate sva dogaÄ‘anja i procese koji se otvaraju, koji predviÄ‘aju Å¡to se može dogoditi za pet, deset ili čak pedeset godina unaprijed i na svaku varijantu unaprijed imaju pripremljen odgovor.

Mudar političar je onaj koji ne dopušta da ga politika i događaji iznenade ili zateknu. Zato sam u Codex-u predložio i osnivanje Ministarstva domovinske sigurnosti i informiranja, u kojem, i oko kojega, bi se okupila najjača intelektualna elita, koja bi sve pratila, od svakog događanja u susjedstvu i svijetu, koje ne bi dopuštalo divlje informiranje, počesto i antihrvatsko, pri tome ne dirajući u slobodu javne riječi. To bi bilo najvažnije ministarstvo RH.

Mudar političar će prosuđivati o mogućoj sudbini svoga naroda dvadeset, pa i pedeset godina unaprijed. Čovjek koji nije sposoban procjenjivati što će se događati u budućnosti, i unaprijed uočavati procese koji mogu biti opasni, nema što tražiti u politici.

A što se tiče same kulture, mislim da se po tom pitanju još nismo oslobodili „kolonijalnog mentaliteta“. Kod nas ne dominira autohtona kultura, već second hand kultura ili kultura iz druge ruke. U našoj kulturi mi se trudimo pokazati npr. Francuzima koliko mi poznajemo ili prezentiramo njihovu kulturu u Hrvatskoj, autohtona kultura je uvijek u drugom planu. Tu čak dolazimo do jednog apsurda da se autohtona kultura priznaje najčešće ako je prije toga prihvaćena u kulturnim krugovima zapada i sl. To je čisti provincijalni duhovni mentalitet. Hrvatskoj kulturi nedostaje spiritus movens, koji bi se trebao osjećati, naprosto buktati na svakom koraku, a gotovo da ga nema nigdje.

-Tzv. migrantska kriza posljednih mjeseci potresa Hrvatsku i Europu. Kako gledate na tu problematiku? Koje bi mogle biti političke, gospodarske, identitetske, socijalne i demografske posljedice te krize?

Sama činjenica da se u Europu masovno naseljavaju pripadnici dalekih drugih naroda različitih svjetonazora, kultura, običaja, rasa, vjera i sl. sama po sebi nije dobra stvar. Europa je kroz cijelu svoju povijest ionako suprotstavljena i konfliktna sama u sebi. Mislim da su se europski političari malo previše zaletjeli i upustili u nešto čega ni sami nisu svjesni, a pokazalo se da se kraj (završetak) toga ne može ni sagledati.

Moramo imati samilost prema stradalnicima, ali ne i prema sve izglednijoj prikrivenoj strategiji invazije Europe. Te dvije stvari treba dobro razlučiti, humanitarno im treba pomoći na svakom koraku jer je to kršćanski, ali treba se čvrsto suprotstaviti njihovom cilju, njihovom sveizglednijem političkom cilju onih koji ih Å¡alju i kojeg je joÅ¡ pred desetak godina najavio libijski voÄ‘a Gadafi rekavÅ¡i – Mi ćemo Europu zauzeti mirnim putem, nama ne trebaju ratovi. Zabrinjava činjenica da je meÄ‘u migrantma negdje samo četvrtina Sirijaca, a ostali dolaze iz Afganistana, Pakistana, BangladeÅ¡a, Iraka, Irana, Subsaharske Afrike i sl. – to su sve krajevi gdje se ne ratuje. Pokrenuti cijele narode, to nikako ne može biti slučajno.

Mislim da se gospođa Angela Merkel nepromišljeno zaletjela i sada dovodi u tešku političku situaciju ne samo sebe već i Europu. Sjeme vjetra je posijano po velikom dijelu Europe, i za bojati se da se ne pretvori u veliku oluju. Napravljena je najveća politička glupost u povijesti Europe. Odluku o privaćanju enormno velikog broja azilanata donijeli su pojedinci, a nije se pitalo ni njihove parlamente, a kamo li na referendumima brojne narode Europe. To treba odmah zaustaviti. Europa to može bez da povrijedi i jednog migranta.

-Prošli tjedan raspušten je sedmi saziv Hrvatskog sabora. Kako pri samome kraju ocjenjujete mandat aktualne Vlade?

Ne bih htio biti nepravedan ni prema kome, mislim da su napravili par dobrih stvari, legalizacija, fiskalizacija i još ponešto. No, sve u svemu ta se Vlada ponašala nepredvidivo. Kao neusaglašeni orkestar, ili orkestar bez dirigenta, možda bolje kazano dirigenta koji i ne zna koja se arija izvodi. Postoji biblijska izreka da je jače krdo tovara ako ih vodi lav, nego krdo lavova ako ih vodi tovar.

U politici se greške ne opraštaju. Zato je politika samo za ozbiljne i odgovorne ljude, ljude koji smiruju konflikte, a ne oni koji ih raspiruju. Kao prvo svaka vlada mora, dakle mora imati kulturu govora, da se kontrolira svaka izgovorena riječ. Jer povijest je pokazala da je politika opasan posao, zato je ne smiju voditi amateri. Ova Vlada nije imala kulturu govora, ona je konfliktna i kao takva ništa nije mogla napraviti, svi parametri pokazuju da se svodila najviše na puku želju da što duže ostanu na vlasti. Toj vladi je nedostajala jedna mudra operativnost, najčešće se gubila zbog nevažnih poteza. Nije razgraničavala bitno od nebitnog. Trebala se skoncentrirati daleko najviše na gospodarstvo, ali tu je po svome sastavu bila najtanja. Još smo s njom dobro i prošli kako smo mogli zaglaviti.
Kulturu govora, u ovome mandatu, nije imao ni Sabor RH, ali isto tako ni neki prethodni njegovi sazivi.

-Vidite li u oporbi politički potencijal za vođenje Hrvatske?

Hrvatska je danas djelomično u situaciji da opet glasa protiv, a ne „za“. Danas se nema za koga glasati (znam da će neki na ovo reagirati) tko bi bio izgledan dobiti izbore, osim za domoljubnu koaliciju. Sve drugo (ne spominjući SDP) su male sitne strančice od kojih jedva da će koja dobiti poneki mandat.

Mislim da oporba ima politički potencijal, ali samo pod jednim uvjetom, da bude širokogrudna i da u Vladu prvenstveno dovede najkvalitetnije ljude u Hrvatskoj i iz Iseljeništva, najkvalitetnije po struci i zvanju, bez obzira kojoj stranci pripadaju ili su nestranački ljudi. Ali ako se zatvori u samu sebe ništa neće moći napraviti, jer među stranačkim ljudima nema dovoljno kapaciteta za uspješnu Vladu. Pogotovo neće biti dobro ako se položaji budu dijelili po koalicijskom ključu, to se pokazalo kao nešto najlošije u politici.

-Može li u Hrvatskoj doći do korjenitih promjena bez jedne svestrane lustracije u području politike, uprave, gospodarstva, kulture, medija i pravosuđa?

Ja mislim da se pod pojmom i nazivom „lustracija“ ništa dobro ne može napraviti. To bi bilo daljnje političko raslojavanje hrvatskog nacionalnog korpusa. Istina da treba smijeniti mnogo nepodobnih ljudi, tj. onih koji izravno ili neizravno, svjesno ili nesvjesno rade protiv Hrvatske. A posebno mnogim udrugama, bez milosti, treba ukinuti privilegije davanja novca iz Državnog proračuna. Treba dobro izanalizirati njihovu aktivnost u zadnjih nekoliko godina i ako se ocijene da su bile antihrvatske, treba ih momentalno odmaknuti od Državnog proračuna.

Osim toga „lustraciju“ treba provesti, ne protiv političke kategorije, već protiv nemoralne kategorije onih koji drže funkcije od lokalne do državne uprave, i bezprimjerno uzimaju od poreznih obveznika u svoje džepove. Treba dovesti na funkcije poštene i čestite, te stručne ljude – to bi bila najbolja lustracija. Također lustraciju treba provesti protiv ideoloških postupaka institucija i pojedinaca koje su suprotne temljnim principima ustavnosti RH, a koje veličaju bivše totalitarističke režime, a ponajviše komunističke.

Pišete kolumne pa ste na taj način dio medijskog prostora. Kako gledate na stanje u hrvatskim medijima? Jesu li oni jedan od glavnih instrumenata rastakanja Hrvatske?

Treba dovesti medije pod kontrolu. Zato sam u Codex-u i predložio uspostavu Ministarstva domovinske sigurnosti i informiranja. Danas su mnogi mediji na neki način postali otrov nacije, ponajprije zbog toga Å¡to često lažu ili preÅ¡ućuju istinu i ne djeluju edukativno u smislu domoljublja, čestitosti i poÅ¡tenja. Sama činjenica da je za njih neÅ¡to Å¡to je negativno – vijest, a sve Å¡to je pozitivno zanemaruju i skrivaju od javnosti, osim u sportu.

Bezbrojni su primjeri da odnarođeni mediji koriste svoje najjače oružje a to je prešućivanje. Budite bez brige ni ovaj intervju neće objaviti niti jedno glasilo iz tzv. mainstream medija.

Čini mi se da će dolaskom nove vlasti nakon parlamentarnih izbora trebati dobro protresti upravo medije, jer u pšenici nema mjesta kukolju.

-Umjesto orijentacije na Balkan i prostor bivše Jugoslavije Predsjednica nudi koncepciju Jadran-Baltik. Kako gledate na taj geopolitički koncept?

Da bih odgovorio na ovo pitanje moram se sjetiti našeg života u Austro-Ugarskoj. Unatoč svega što smo tada doživljavali, a možda i više samo mrmljali, mislim da je to bilo vrijeme visoko izražene pravne države, da su tamo bile velike mogućnosti za Hrvatsku, ali smo uvijek manjkali s dobrim političarima.

Bilo je to i vrijeme slobode. Naravno kad se gleda iz perspektive da smo preživjeli dvije Jugoslavije i sva nebrojena zla koja su nam se u njima događala, Austro-Ugarska je bilo nešto što nije bilo najbolje, ali niti malo nije bilo loše. Sama činjenica da nam je ta država garantirala povijesni teritorij, koji smo kasnije izgubili, već bi bila dovoljna da za njom požalimo.

Mislim da je ta inicijativa srednjeeuropskog udruživanja dobra, pomalo je i hrabra, ali mislim da je sve političke strukture u Hrvatskoj trebaju podržati.

-Kako gledate na dosadašnje članstvo Hrvatske u Europskoj uniji?

Reći ću iskreno da sam u početku bio zagovornik EU, ali kasnije kad sam vidio kako nas na svakom koraku maltretiraju, ucjenjuju, ponižavaju pretvorio sam se u eufoba. I sve što sam pisao u mojim kolumnama da će se dogoditi uistinu se događa sada, ili će se događati u budućnosti našeg članstva u EU. Mi smo kasno ušli u EU, u momentu kad je EU krenula prema velikoj krizi. Ove dvije godine nismo osjetili niti najmanju korist od toga, baš nikakvu promjenu. Da je to tako pokazuje ponašanje najvećih zagovornika ulaska u EU gospođe Jadranke Kosor i bivšeg predsjednika RH Ive Josipovića, koji više nikada ne spominju svoje zasluge za ulazak Hrvatske u EU. Volio bih da je drugačije. Jedino što je sigurno svakom narodu je – Uzdati se u se i u svoje kljuse.

-Koji su Vaši budući projekti?

Na području umjetnosti ja ne pravim nikakve projekte ubuduće. Ne znam kako će to netko gledati ili razumjeti, ja stvaram samo kad mi dođe nadahnuće. Kao što vi ne možete primiti pismo ako Vam ga nitko nije poslao, tako i ja ne mogu napraviti ništa ako ne dođe nadahnuće.

No, ipak želio bih da mi dodijele velike galerije. Jednu da izložim par stotina ulja na staklu (nije naiva) i drugu da izložim HRAM MINIJATURA koji se sastoji od 2160 minijatura sažetih u 50 poliptiha dimenzija 122×133 cm na temu Iskonski darovi. Moje slikarstvo su akademik dr. Andrija Mohorovičić i tadanji Ravnatelj Strossmayerove galerije starih majstora Dr. Vinko Zlamalik, ocijenili kao – slikarstvo izvan bilo koje poznate likovne doktrine ili konvencije, kao potpuno samostojeće slikarstvo dosad u svijetu potpuno nepoznato. A s područja književnosti da naÄ‘em izdavača za moju velebnu knjigu sabranih djela ARBORETUM POETICUM.

I na kraju da završim ovaj moj intervju s dva citata iz Codex-a!

„Jedinstvo cjelokupnog hrvatskoga nacionalnog korpusa svima treba biti alfa i omega, u svakom postupanju, u svakom napisu, u svakoj privatno i javno izgovornoj ili pisanoj riječi To je najviši zakon kojeg svaki Hrvat u svijetu i domovini i svaki hrvatski državljanin bezuvjetno mora poštivati.“

„Samo srca puna ljubavi za našu Hrvatsku, mogu je izvesti na Božji put, na put blagostanja i njenog svekolikog prosperiteta u budućnosti. Neka ovaj Codex, kao najljepša duhovna ogrlica, visi oko vrata Lijepe naše i neka svjetluca svim njenim budućim naraštajima!“

 

Razgovarao: Davor Dijanović

Continue Reading