Connect with us

Kultura

Megi Vraz “Jesejska siva, gusta megla”

Jesejska siva, gusta megla

Nad moj se je kraj spustila
I po dolu se već širi i gmiže
Od kraja do kraja, skriva hiže
Nit lući na oblokof ne videti
Same moreš terega pesa čuti
Ali zato nutri, h hižam se živi
H peći se kuri i gibanica diši
I tak te jesejske noći h kraju
Tmurne, al pak veselja maju
Makar prokleta megla gmiže
Po selu plazi, od hiže do hiže

Continue Reading