Connect with us

Featured

Marija Librenjak”Bljesak slobode”

Bljesak slobode
Savim običan ponediljak prvosvibanjskog  uranka
Posvećen proslavon svetog Josipa Radnika
U zemane kad sinovi i ćeri vrli stadoše na branik doma
Tekon didaci cvitali , akacija ki da je briga nije mrlisala
Dičica navatale i nakukale orno tanjcala
Sadak  čeljad na pretke ponosna
Neke svoje vodi bitke i ki ćaće  nepravde guca
Izvor Bukva ispo’ vrba veršanjen grdelina šumila
Kokošica prolitna polja posna dojila
Na zapadu sunce nije za goru zašlo
Vegon je u zoru ranu otno granulo
Kadno se dike Domovine u Slavoniju plodnu zaputiše
Ni ji bilo stra’ naoružanog neprijatelja
Avijona, granata, topova…
Vegon ji Gospa krunicon opasala
Svitlacin  neispivanog izvora  zemlja pojila
Mater na pragu rodnon molila
Pak  nan dio Grude oslobodiše
Pale su žrtve i branitelja i civila
U čast njima, zastanimo šutke,
I skrušeno pomolimo se …
Bogu zafaljivajmo zanavik za ‘ vi bljesak slobode.
Amen.
U prigodi 25. obljetnice Vojno-redarstvene akcije Bljesak, iz moga srca.
U Karakašici, 1. svibnja  2020.
Marija Librenjak

Continue Reading