Connect with us

BiH u EU

Elektroprivreda HZ HB domaćin 3. Gospodarskom savjetu

OD IDUĆE AKADEMSKE GODINE STUDIJ ELEKTROTEHNIKE NA FAKULTETU STROJARSTVA I RAČUNARSTVA SVEUČILIŠTA U MOSTARU

Javno poduzeće Elektroprivreda HZ HB, odnosno generalni direktor mr.sc Marinko Gilja sa suradnicima, u petak je ,6. svibnja ove godine, bio je domaćin Gospodarskom savjetu, na kojemu je, između ostaloga, promoviran studij elektrotehnike, koji počinje s radom sljedeće akademske godine, na Fakultetu strojarstva i računarstva u Mostaru. Kako Gospodarski savjet čine sveučilišni profesori elektrotehnike, strojarstva i računarstva, te uvaženi gospodarstvenici iz Alfaterma, Welplasta, Feala, HT-a i drugi, potvrda je to visoke razine ovoga skupa. Generalni direktor mr.sc.Marinko Gilja, izrazio je svoje zadovoljstvo i čast, što je sa svojim suradnicima domaćin i što mogu dati svoj doprinos realizaciji jedne već odavno začete ideje.

Mostar kao središte Elektroprivrede HZH HZB, Aluminijskog kombinata, Elektroprijenosa BiH OP Mostar, regulatornih agencija (FERK-a i Regulatora za obnovljive izvore BiH) na neki je način centar elektrotehnike na razini cijele BiH.
Kako je istaknuo dekan Fakulteta strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru prof..dr Željko Stojkić,suradnja i potpora fakulteta iz republike Hrvatske (FESB Split, FER Zagreb i ETF Osijek), kroz angažiranje nastavnika i ostalim vidovima suradnje, te organiziranje nastave sa suvremenim simulacijskim programskim paketima koji su standard za Europu i cijeli svijet (MATLAB/SCILAB, PSCAD/EMTDC, ATP EMTP, MultiSlim, garancija je uspješnog rada i dugoročne koristi za cijelu zajednicu.

Ovo je još jedan vid uspješne suradnje gospodarstva i obrazovnih institucija, a sve u cilju poboljšanja u kvaliteti obrazovanja kadrova za kompleksne proizvodne procese i djelatnost od posebnoga interesa, kao što je proizvodnja i distribucija električne energije, kao i za lokalno gospodarstvo. Potrebe razvijenoga društva za električnom energijom, odnosno neprekidni rast tih potreba, jedan je od razloga osnivanja studija elektrotehnike, čime se Sveučilište u Mostaru upotpunjuje sa baznim studijem koje nedostaje u dosadašnjoj ponudi. Budućim studentima će, osim završetka preddiplomskog studija, biti omogućen i nastavak školovanja na diplomskom studiju, za stjecanje zvanja magistra elektrotehnike. Elektroprivreda HZ HB omogućiti će budućim studentima svaki vid pomoći a i obavljanje stručne prakse.

TAGOVI
 tropolje.info

Continue Reading