Connect with us

Kultura

ČITLUK U ponedjeljak 21. sjednica Općinskog vijeća

Na temelju članaka 33. i 56. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk – prečišćeni tekst (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 8/21) predsjednik Općinskog vijeća Čitluk Predrag Smoljan sazvao je 21. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 28. studenoga (ponedjeljak) u 11,00 sati u kongresnoj dvorani Hotela Brotnjo.

Za 21. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa dvadesete redovite sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Informacije o radu:
– Srednja škola dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku;
– Osnovna glazbena škola Brotnjo u Čitluku;

4. a) Izvješće o radu Skupštine Javnog poduzeća „Broćanac“ d,o.o. Čitluk;
b) Informacija o radu direktora Javnog poduzeća „Broćanac“ d,o.o. Čitluk;

5. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za gospodarstvo;

6. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko pravne poslove;

7. Prijedlog zaključka kojim Općinsko vijeće Čitluk prihvaća Nacrt Plana Proračuna općine čitluk za 2023. godinu;

8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana općine Čitluk za razdoblje 2010 – 2020. godine;

9. Prijedlog odluke o davanju na upravljanje i gospodarenje objekta sportsko-rehabilitacijskog doma za djecu s posebnim potrebama;

10. a) Prijedlog rješenja o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole Bijakovići u Bijakovićima;
b) Prijedlog rješenja imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Bijakovići u Bijakovićima;

11. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec./HMS/

Continue Reading