Connect with us

Scena

BIHU bolnici u Mostaru preminuo međugorski svećenik fra Ante Kutleša

U Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru umro je fra Ante Kutleša.

U noći s petka 17. na subotu 18. travnja 2020., u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, predao je svoju plemenitu dušu Bogu, njegov sluga svećenik i naš brat fra Ante Kutleša u 77. godini života, 58. godini redovništva i 52. godini svećeništva, priopćila je Hercegovačka franjevačka provincija.

Fra Ante Kutleša rođen je 13. travnja 1944. u župi Prisoje od roditelja Stjepana i Anice r. Kutleša. Kršten je 17. travnja 1944. u Prisoju. Osnovnu školu pohađa od 1950. do 1958. u Aržanu; srednju školu od 1958. do 1962. u gimnaziji u Visokom. Filozofiju i teologiju pohađa od 1963. do 1966. u Visokom; 1966. – 1967. u Sarajevu i 1967. – 1970. u Königsteinu (Njemačka).

Redovnički habit oblači 14. srpnja 1962. na Humcu, a prve zavjete polaže 15. srpnja 1963. na Humcu. Svečane zavjete polaže 15. travnja 1968. u Fuldi (Njemačka). Za đakona je zaređen 25. svibnja 1968. a svećenički red prima 8. veljače 1969. u Königsteinu (Njemačka) Svećeničku službu započinje kao duhovni pomoćnik u Konjicu od 1. ožujka 1970. do rujna 1973.

Nakon službe duhovnog pomoćnika postaje misionar u Zürichu od rujna 1973. do rujna 1974. Od 1975. godine je misionar u Kongu, u mjestu Kayeye, gdje ostaje do 1984. godine. Potom prelazi u mjesto Kamina do 1998. godine, gdje vrši službu pokrajinskog gvardijana.

Godine 1998. prelazi u mjesto Kimungo sve do lipnja 2017., kad se vraća u provinciju. Službu ispovjednika i župnog vikara u župi sv. Jakova Apostola st. u Međugorju obnaša od rujna 2017. sve do svoje smrti.

Sprovodni obredi, u skladu sa sadašnjom zabranom okupljanja zbog opasnosti zaraze koronavirusom, obavit će se u najužem krugu franjevačke zajednice i rodbine. (VL)

 

Continue Reading