Connect with us

BiH u EU

Iz Kuta Naše Kraljice Sanijele Matković”…ta Hercegovina”

…ta Hercegovina

Drveće u mojoj Hercegovini
 dubokih je korijenja!
Proljeće se na njima
u procvijetalim krinolinama
šeta.
Ta Hercegovina
moja
prozračna je i pitka
ko rosom
mirisima
umije ti dan.
Stane ona i
u san
osmijeh
zagrljaj
suzu
kas divljih konja
izvezenu bluzu
u plač djeteta
let ptice
povike ratara
velika
a opet mala
taman da u
SRCE stane
ta Hercegovina moja
pitka ko proljeće!

Continue Reading