Connect with us

Ekonomija

Mate Kalajžić “PTIČICA MALA”

PTIČICA MALA
Snijeg jako pada,
sve se bijeli,
ptičica mala
u zaklon je stala.
Možda sreća dođe,
pa bez ikakve svađe
u dubokom snijegu
komadić hrane pronađe.
Noć prokleto hladna,
a ptičica mala,
sama i jadna,
bijelom snijegu, život je dala.
Snijeg bijeli
I dalje pada,
ptičici maloj,
grob postade sada.
                                    Mate Kalajžić

Continue Reading