Connect with us

Kultura

Branka Subašić…….AKO JESTE (Ljubav)…..

AKO JESTE (Ljubav)
Ili jeste ili nije…ljubav,…a ako jeste…SVE jeste…
Ljubav….sve nadilazi…sve nadvladava…
Za nju se živi, za nju bori…zbog nje postoji…
Često se riječ ,,ljubav” rabi (zlorabi) i njenim imenom nazivaju razna stanja duha, privida, a nekad i krinke za razne laži…
    Ljubav, ako je ima, ne može biti djelomična, povremena, podijeljena sama u sebi, jer podijeljeno već je poraženo…
   Ljubav je Sila…najjača od svih, ali ako je ima…AKO JESTE… Ljubav
Branka Subašić “ČAŠA ŽIVOTA” | MM Portal
Branka Subašić

Continue Reading