Connect with us

Vijesti

Tjedan mozga Mostar 2015.

Poštovani,

Katedra za Neuroznanost Medicinskog fakulteta u Mostaru, u suradnji s Medicinskim fakultetom u Splitu i studentima Medicinskog fakulteta u Mostaru, organiziraju niz aktivnosti u sklopu tzv. Tjedna mozga. U organizaciji im se pridružuju Klinička bolnica Mostar, Studij psihologije, te škole i druge javne ustanove. Glavni cilj kampanje, u svijetu poznate kao Brain Awareness week je promocija znanja o građi i funkcijama mozga, te popularizacija neuroznanosti. Tjedan mozga bit će obilježen nizom događanja i predavanja s naglaskom na razumijevanje spavanja i poremećaje spavanja različitih dobnih skupina, razumijevanje razvoja komunikacije kod djece i upoznavanje neurobiologije zlostavljanja djece, te upoznavanja šire javnosti s najčešćim rizicima za razvoj cerebrovaskularnih bolesti. 
Pozivamo vas da sudjelujete u aktivnostima Tjedna mozga od 16. do 22. ožujka 2015. te se uključite u međunarodnu borbu za bolje razumijevanje funkcija ljudskog mozga i očuvanje njegovog zdravlja!

Plan i program
Ponedjeljak 16.03.2015.

• Otvaranje “Tjedna mozga 2015.” u Mostaru, radijska najava zbivanja.

• Mjerenje krvnog tlaka građanima (upoznavanje građana s čimbenicima rizika za cerebrovaskularne bolesti) ispred Mepas Mall
centra i na Å panjolskom trgu
Voditelji: studenti Medicinskog i Farmaceutskog fakulteta, Sveučilišta u Mostaru.

Utorak 17.03.2015.

• Predavanja za učenike 5 i 8 razreda Osnovnih škola u Mostaru.
Likovni natječaj “Sretni mozak”.
Voditelji: studenti Medicinskog i Farmaceutskog fakulteta, Sveučilišta u Mostaru.

• 17.00 sati, HKD “Napredak” Mostar

Ul. Kneza Mihovila Viševića Humskog bb.

Javno predavanje na temu
RAZVOJ KOMUNIKACIJE
NEUROBIOLOGIJA ZLOSTAVLJANJA DJECE

Predavači:Dr. sci. Mladenka Vukojević, defektolog
Mr. psih. Arta Dodaj

Srijeda, 18.03.2015. u 17.00 sati

HKD “Napredak” Mostar
Ul. Kneza Mihovila Viševića Humskog bb.

Pozivamo Vas na javno predavanje na temu

•SPAVANJE I POREMEĆJI SPAVANJA
OPSTRUKCIJSKA APNEA TIJEKOM SPAVANJA
POREMEĆAJI SPAVANJA KOD NEUROLOŠKIH BOLESNIKA

Predavači:Dr. sci. Nikolina Pravdić, dr.med, Josip Lesko, dr.med.,
Mr.sci. Nataša Pejanović Škobić, dr.med (Matea Maslać)

Continue Reading