Connect with us

Kultura

Romana Lazar Banić “romanologija”

romanologija : show me your friends and I will tell you your future (pokaži mi svoje prijatelje i reći ću ti tvoju budućnost)
Karlo Palatinuš – moje kumče
Nekada , u djetinjstvu i ranoj mladosti , vjerujem i Vi kao i ja tada čuli smo često riječi : pazi na sebe , biraj društvo , s kim si takav si . Našu budućnost ne determira samo odgoj ili naobrazba nego i izbor prijatelja ili ljubav života . Kako ćemo uspjeti u životu ili nećemo , ovisi i o ljudima koji nas okružuju , njihovim stilovima života koje mi prihvaćamo i njih same , takvima kakvi biraju biti , često ne shvačajući da se i mi uz njih mijenjamo – na bolje ili gore , ovisi o fazi života
P.S. nemam više što posebno u p.s. reći , osim da bih voljela da sam puno više slušala starije ljude , najviše mamu .. ali i drago mi je da nova generacija mladih ljudi ,  cijene misao , te  osnovne ljudske  postavke moralnog , društvenog i cjelokupnog života izrečene od  ‘vajkada’  i sročene u jednostavnom izričaju narodne mudrosti .
Romana Lazar Banić-romanologija | MM Portal

Continue Reading