Connect with us

Kultura

Marija Librenjak “Zovu me Sjećanja “Vukovar…..

U prigodi obilježavanja blagdana  svetih Filipa i Jakova   i Dana grada Vukovara ,  6. svibnja 2017.  održana je svečana Alka u Vukovaru na kojoj je plamenac ponio alkar Ante Zorica i pronio ga  ulicama grada heroja.
Tako je izvršeno  obećanje  ratnog ministra obrane Republike Hrvatske  pok. Gojka Šuška , počasnog građanina Sinja, danog na Alki u Sinju 1996.  da će se svečana Alka održati u      Vukovaru, a čije smrti se prisjećamo upravo 3. svibnja , baš na blagdan sv. Filipa i Jakova.
Uoči svečane Alke u Vukovaru usudih se napisati ovu pjesmu .
Blagoslov ravnice
Doklen Vuka grli Cetinu bistru,
A Dunav verša rajsku  pismu,
Bisernome,ki nebo u beskraju,
Jadranskome sinjen moru…
Proliće varljivo,čeznutljivo…
Ki škurja konje vrane,
U modre i blage  sutone…
Tugu obasmrlu rašćaraje.
Bistri sićanje u ‘no vrime jesenjo.
Kad je čovik koji  Domovinu Rvacku ki svoj Dom ćuti.
Od jada…pušća suzu grku…
Za rabrenin herojin Vukovara.
Žaleć’ mater svaku ,
I ‘no dite šta u naramku
Dida potuljeni  i pleton zagrnuti  baba…
Misto razigranog ditinjstva …
Napušća gnjizdo predaka.
Poginulin i nestalin…
Bog da pokoj vični!
Vukovaru,  Grade snoviđenja mladosti moje.
Ranjenon …u povojin naše ljubavi
Nek’ te ćarice i blagoslovi uspokoje.
Dične žitelje Tvoje…
Uz zagovor apostola Filipa i Jakova.
Pak ka’ i zvizde šta se nebon roje.
Grlica u svanuće nek’ navišćuje pojen.
Bolje dane,opojno proliće.
Rascvale livade uz zvuke tanburice,
 Graju radosne dice.
Sritan blagdan,  mili Grade.
Bog Te čuva i nek’ žito iz Tvojizi pitomi ravnica.
Umorne i kore kruva gladne operta.
A ime slavno  Ti, nek’  vično živi.
Golobica mira nebu hrli.
Išću žitelji Cetinske krajine.
Četa alkara i momaka,
Šta ji posla Gospa Sinjska o’milosti.
Nek’ uveličaju dane Vaše fraje.
Prenoseć’ drevne običaje …
Pak u viteškon boju…
Raskrile ponosito Rvacku trobojnicu.
Sritno i berićetno,
Voljeni Grade, prijatelju!
SPEKTAKL Vukovar ugošćuje Škoru, Prljavo kazalište...
U Karakašici, 2.svibnja 2017.
Marija Librenjak

Continue Reading