Connect with us

Kultura

Iz Kuta Naše Kraljice ” Jelena (Lela) DM” Pusti me”

Nemoj…
Ne budi me,
Ne odvedi me
Iz ovog sna…
Pusti…
Pusti me
Da u snovima
udahnem  život,
Oživim..ja…
I tako sanjivo živa,
Hodam tako lagano
bosa…
U haljini istkanoj,
Od niti plavog lana,
U halji bijeloj,dugoj…
Raspletena mi
zlatna kosa…
Oči sanjivo otvorene,
A usne u osmjeh razvučene…
Zovem drage ljude moje
da mi se vrate,
Plešem na poljima mojim..
Trčim šumama,udišem život…
U halji bijeloj,bosa,
raspletene kose,
Ja živim,ja se ne bojim…
Ne..nemoj…
Ne budi me…
Ja tamo sam…
I tamo je moje sve…
Jelena DM

Continue Reading