Connect with us

Kultura

Diana Zadro “NA KAMENU ROĐENA”

NA KAMENU ROĐENA
Rođena sam na kamenu
bio mi je jastuk meki
budili me svakog jutra
ti prelijepi zvuci neki.
Mesliđan mi parfem bio
Iva trava,kadulja i smilje
po brežuljku dok sam brala
ljubičice i kovilje.
Na bunaru ja sam često
umivala svoje lice
moje vjerne gošće tad su
bile male lastavice.
Jasen,grab i dženderika
prijatelji su mi bili
pjevala sam pjesme njima
dok od kiše su me krili.
Svakog jutra meni vjetar
zavičajne pjesme nosi
tilovina kad procvjeta
plete se u mojoj kosi.
Sve te lijepe uspomene
u mom srcu uvijek bit će
kada tamna noć se spušta
i kad novo jutro sviće.
Sve što moje srce voli
Hercegovina se zove
sve dok moje srce kuca
pisat ću joj pjesme nove…..

Continue Reading