Connect with us

Ekonomija

Vlada donijela više odluka i razrješenja, evo detalja

Vlada Zapadnohercegovačke županije (ZHŽ) na sjednici u četvrtak donijela je Odluku o ukidanju mjesečnih naknada za rad članovima upravnih vijeća domova zdravlja u ZHŽ-u i članovima Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo ZHŽ-a za mjesec svibanj i lipanj 2020. godine.

Vlada je također donijela Odluku o donošenju Programa javnih investicija ZHŽ-a za razdoblje 2021. – 2023. godina i Odluku o korištenju sredstava „Kapitalni izdaci – nabava udžbenika” utvrđenih Proračunom ZHŽ-a za 2020. godinu, priopćeno je sa sjednice županijske Vlade.

Također, Vlada je usvojila Periodično izvješće o izvršenju Proračuna ZHŽ-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. godine, te Izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo ZHŽ-a za 2019. godinu.

Usvojila je i Program rada Zavoda za javno zdravstvo ZHŽ-a za 2020. godinu, Izvješće o radu Zavoda za poljoprivredu ZHŽ-a za 2019. godinu te Plan i program rada Zavoda za poljoprivredu Županije za 2020. godinu.

Razriješeno je privremeno Upravno vijeće Doma zdravlja Grude u sastavu: Jure Tomas, Lenka Šimić, Slavica Šimić, Ivana Čolak i Marija Vranješ te imenovano Upravno vijeće u sastavu: Stanislav Perić, Slavica Šimić, Jerko Brzica, Ivana Čolak i Vlado Šimunović.

Također, razriješeno je i privremeno Upravno vijeće Doma zdravlja Posušje u sastavu: Slaven Bašić, Zlatko Ramljak, Zdrava Bogut, Ivan Pavković i Dinka Soldo, nakon čega je imenovano Upravno vijeće u istom sastavu./Fena

Continue Reading