Connect with us

Ljubav

Oki Pazinanin”Ni jugo ni bura,”

❤🌹🕯

Ni jugo ni bura,
Ni pješćana ura,
Ne nosi živote,
Ne kosi lipote.
Koliko nebo, zvizde
Kad zovu Jubav da napusti zemju.
Uvati timun
I još samo jednon
Pokori vitar
Raširi idra
Na zadnjoj partenci
 Slikovni rezultat za oki pazinanin      Ž I V O T A.
Povezana slika

Continue Reading