Connect with us

Kultura

Pukovnik Mario Mikulić “Lipanjske zore Sjećanja: Druga bojna Rudnička u oslobađanju Mostara

Ratni put treće bojne u oslobodilačko-odbrambenoj akciji Lipanjske  zore,koji je Ile u svojoj knjizi elaborirao.Kratki put  druge Rudničke bojne u istoj akciji:Druga bojna na čelu sa zap.pukovnikom Mariom Mikulućem dobila zadatak 15.06.1992.da krene u noćnim satima u napadno-oslobodilačko djelovanje u Podveležje iz pravca željeznički kolodvor Mostar- Podveležje,Merdžan glava- selo Smajkići 16.06.1992.U ranim jutarnjim satima još pod okriljem noći mi dolazimo    u selo Smajkiće i na nas se otvara piješačka vatra.Nakon cijelodnvne borbe potisnemo Četnike dalje 20 km prem selu Patkovići po pravcu prema Nevesinju i tom prilikom zarobimo 29 četnika na čelu sa pukovnikom Jovanom Laloviće.Nakon zarobljavanja četnika i obavljenog razgovora sa zarobljenim puk.Lalovićem,te pritvaranja istih u prikladni prostor sa stražom.Postrojba predaje liniju do koje smo uspijeli očistiti teren od Srbo- četničke armade postrojbi koju su formirali mještani sela Podvelezje po zapovijedi zap.OZJiH Jasmina Jaganjca.Druga bojna zajedno sa zarobljenim četnicima kreće put Mostara.Zarobljenike predamo na daljnji tretman u vojnu policiju Zap.Želku Džidiću u Mostar u večernjim satima 16.06.1992. Nakon kraćeg odmora dana 23.06.1992.druga bojna dobiva novu zapovijed od OZJiH da ponovno ide u Podveležje da smijeni četvrtu bojnu i nastavi čišćenje terena u Podveležju do dostignute crte obrane u Podveležju.Dana 26.06.u jutarnjim satima u selu Smajkići imamo žestok protu-napad četnika sa tenkovskom podrškom.Tom prilikom imamo jednog bojovnika poginulog i dvadesetak ranjenih bojovnika.Povlačimo se na rezervni položaj 5-6 km u selo Željuša-Merdžan Glava i tu u popodnevnim satima dolazi nam u ispomoć i smijenu satnia treće Cimske bojne zajedno sa Tvtkom Milošom i Slavom Puljićem.Taj dan Tvrtko Miloš pigiba na Merdžan Glavi.Dana 03.07.1992.druga bojna dobija zapivijed da se kompletna postrojba dislocira u Pidveležje u selo Dobrč.08.07.1992.kreće se u oslobodilačko-napadno djelovanje u sadejstvu sa kompletnim sastavom OZ JIH-općinski stožer Mostar na čelu sa zap.Jasminom Jaganjcem.Napad je išao 20 km prema Nevesinju  u selu Patkovići smo zauatavljeni od strane četnika.U ranim jutarnjim satima otvorena je na nas jaka baražna minobacačko-topnička vatra,da bi za dva sata krenulo pješačko napadno djelovanje Srbo-četničke armade.U popodnevnim satima kada smo mislili da smo se izvukli iz područja jake baražne minobacačko-artiljerijske vatre i pješačke ofanzive četnika,krenuo je zrakoplovni napad sa raketiranjem naših polžaja i na kraju kazetne bombe su bačene izravno po našim položajima.U ovoj oslobodilačko- borbenoj akciji iz druge bojene gine 8 bojovnika i 115 ranjenih bojovnika od toga preko 15 bojovnika sa odsječenim ekstremitetima nogama ili rukama.Sve mrtve i ranjene bojovnike smo izvukli i sproveli u Mostar.Ovo je jedan kraći ulomak iz ratnog puta druge Rudničke bojne,koji će biti objavljen i knjizi koja slijedi.Pozdrav MikulićOperacija Hrvatskih snaga kodnog naziva: Čagalj-Lipanjske zore | Hercegovački portal

BPZ.baLipanjske zore: Da nije bilo HVO-a u to vrijeme danas ne bi postojala Bosna i Hercegovina – Hercegovina.in

 

Autor objave tropolje.info

Continue Reading